Gamtinių dujų įvedimo paslauga

Gamtinės dujos – dažnai pasirenkamas šildymo ir energijos šaltinis dėl patogumo naudotis, ekonomiškumo bei nesudėtingo įvedimo. Užsisakius gamtines dujas, nutiesime dujotiekį iki Jūsų sklypo ribos ir sumontuosime apskaitos spintą.

Preliminari gamtinių dujų įvedimo paslaugos kainos skaičiuoklė

Nuo 2024.01.01 galiojantys dujų įvedimo įkainiai

PASLAUGOS KAINA TIK VIRYKLEI PATALPŲ, VANDENS ŠILDYMUI IR VIRYKLEI
Fiksuota dujų įvedimo kaina 1164,58 Eur su PVM 872,00 Eur su PVM
Kaina už 1 m papildomai nutiesto ESO dujotiekio ( ≤ 150 m) 49,82 Eur/m su PVM 70,26 Eur/m su PVM
Kaina už 1 m papildomai nutiesto ESO dujotiekio (> 150 m) 140,69 Eur/m su PVM 153,45 Eur/m su PVM
Viskas, ką turite žinoti prieš pateikdami paraišką
Kviečiame pasitikrinti, kur yra artimiausias ESO dujotiekis ir koks atstumas iki jūsų sklypo

Kviečiame pasitikrinti, ar Jūsų sklypas patenka į dujotifikuotą kvartalą (spauskite čia). Jei nerasite sąraše savo objekto, pasitikrinkite, kur yra artimiausias ESO dujotiekis ir koks atstumas iki Jūsų sklypo (spauskite čia).

Pasiskaičiuokite, kokia preliminari paslaugos kaina

Pasinaudokite dujų įvedimo skaičiuokle ir pasiskaičiuokite preliminarų dujų įvedimo mokestį

Susipažinkite, kaip apskaičiuojama dujų įvedimo paslaugos kaina

Dujų įvedimo paslaugos kainas nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Dujų įvedimo fiksuota paslaugos kaina susideda iš: 

 1. Fiksuotos dujų įvedimo kainos – prijungimo įkainis, nepriklausantis nuo prijungimo atstumo (visada). 
 2. 1 m nutiesto ESO dujotiekio kainos  

Kiekviena prijungimo įmokos dalis skaičiuojama įvertinus situaciją: 

 
JUNGIAMAS OBJEKTAS FIKSUOTA DALIS KAINA UŽ 1 M PAPILDOMAI NUTIESTO ESO DUJOTIEKIO
Pavienis klientas (pvz. Gyvenamasis namas)

Preliminari darbų atlikimo trukmė: 3 – 6 mėn.
Pilna įmoka. Paskaičiuojamas trumpiausias geometrinis atstumas (tiesė) nuo ESO dujotiekio iki kliento sklypo ribos. Nustatytas atstumas dauginamas iš apmokestinamo dujotiekio ilgio metro kainos.
Pavienis klientas, kuris patenka į jau suformuotą dujofikuotą kvartalą

Preliminari darbų atlikimo trukmė: 3 – 6 mėn.
Pilna įmoka. Pritaikomas dujotiekio ilgis, kuris buvo paskaičiuotas kiekvienam kvartalo klientui (Pvz. klientas jungiasi teritorijoje, kurioje 2019 m. buvo suformuotas kvartalas. Nuo kliento sklypo iki dujotiekio faktiškai yra 5 m, tačiau kiekvienam kvartalo vartotojui buvo paskaičiuota po 25 m. Klientas turės apmokėti už 25 m. dujotiekio).
Klientas jungiamas kartu su grupe (bendra vartotojų grupė, BVG)

Preliminari darbų atlikimo trukmė: 4 – 9 mėn.
Pilna įmoka. Nustatomas visas reikalingo nutiesti dujotiekio ilgis ir padalinimas kiekvienam BVG nariui po lygiai. (Pvz. Jungiasi 5 klientai ir reikia nutiesti bendrai 80 m. dujotiekio. Kiekvienas klientas turi sumokėti už 16 m.).

Pavienis klientas jungiamas prie BVG dujotiekio įrengto ne seniau nei prieš 2 metus. 

Preliminari darbų atlikimo trukmė: 3 – 6 mėn. 
Pilna įmoka. Paskaičiuojamas trumpiausias geometrinis atstumas (tiesė) nuo ESO dujotiekio iki kliento sklypo ribos.

a. Jei paskaičiuotas atstumas yra trumpesnis, nei buvo paskaičiuotas kiekvienam BVG nariui, klientas turi sumokėti už tokį patį ilgį kaip BVG formavimo metu (Pvz. klientas jungiasi prie BVG dujotiekio įrengto ne seniau nei prieš 2 metus. Paskaičiuotas geometrinis atstumas yra 13 m., tačiau BVG nariai mokėjo už 20 m. dujotiekio. Klientas turi sumokėti už 20 m. dujotiekio).

b. Jei paskaičiuotas atstumas yra ilgesnis, nei buvo paskaičiuotas kiekvienam BVG nariui, klientas turi sumokėti už paskaičiuotą ilgį (Pvz. klientas jungiasi prie BVG dujotiekio įrengto ne seniau nei prieš 2 metus. Paskaičiuotas geometrinis atstumas yra 33 m., o BVG nariai mokėjo už 20 m. dujotiekio. Klientas turi sumokėti už 33 m. dujotiekio).

Daugiabutis gyvenamasis pastatas turintis bendrą įėjimą (laiptinę) visiems butams. Preliminari darbų atlikimo trukmė: 4 – 9 mėn.

Pilna įmoka kiekvienam butui Paskaičiuojamas apmokestinamo dujotiekio ilgis iki laiptinės pagal aukščiau lentelėje nurodytus pavyzdžius. Paskaičiuotas apmokestinamo dujotiekio ilgis padalinimas iš butų esančių laiptinėje skaičiaus.

Atkreipiame dėmesį: sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

 • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins buitinių klientų prijungimo kainos skaičiavimo metodiką ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai; 
 • jei atliekant darbus, pasikeis prijungimo darbų apimtys, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Plačiau susipažinti su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodika galite čia

Pasiruoškite visus reikiamus dokumentus paraiškos pateikimui
 • Pastato ir žemės sklypo bendraturčių laisvos formos sutikimą (dokumento pavyzdys čia). Jei turtas bendrąja jungtine nuosavybe priklauso Jums ir sutuoktiniui, bendraturčių sutikimo nereikia.

 • Situacijos planą su pažymėta pageidaujama dujų skaitiklio įrengimo vieta. Plano pavyzdį matysite čia. Jeigu reikės pagalbos, mūsų komanda Jus pakonsultuos nemokamu tel. +370 697 61 852. 
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jeigu paraišką teikiate ne kaip objekto savininkas. 
 • Statybą leidžiantį dokumentą (jeigu VĮ „Registrų centras“ nėra įrašų apie įregistruotus pastatus) patvirtinantį, kad sklype iš tiesų planuojama statyti statinius ir naudoti dujas. Dažniausiai užduodamus klientų klausimus matysite čia.

Norite užsisakyti paslaugą? 

Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Kviečiame prisijungti prie ESO savitarnos ir greitai bei patogiai pateikti paraišką. Pildydami paraišką, komentarų lauke prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją apie savo objektą tam, kad mūsų komanda pasiūlytų jums geriausius techninius sprendimus. Jeigu jums reikalingos sąlygos kliento dujų sistemos projektui rengti ir / arba statybos leidimui gauti, pildant paraišką prašome nurodyti paslaugą „Tik projektavimo sąlygos“.

Kai tik gausime jūsų paraišką, per 2 d. d. atsiųsime Jums informaciją elektroniniu paštu kur ir kaip toliau galėsite stebėti paslaugos suteikimo eigą.  

Parengsime prijungimo paslaugos sutartį ir prašysime apmokėti prijungimo įmoką

Per 5 d. d. nuo paraiškos patvirtinimo, savitarnoje pateiksime prijungimo paslaugos sutartį, kurioje matysite Jums apskaičiuotą preliminarią prijungimo paslaugos kainą, jūsų objekto prijungimo sąlygas bei specialiąsias sutarties sąlygas. Su sutarties bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti mūsų svetainėje čia

Kartu su sutartimi pateiksime išankstinę sąskaitą ir prašysime apmokėti preliminarią prijungimo įmoką. Jeigu kaina atliekamų darbų metu pasikeis, apie tai jus informuosime asmeniškai.

Atkreipiame dėmesį, jeigu pateikėte paraišką tik projektavimo sąlygoms gauti, paslaugos sutartis atskirai nebus rengiama ir prijungimo kaina nebus skaičiuojama.

Kai tik sumokėsite sutartyje nurodytą įmoką, jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, todėl papildomai sutarties pasirašyti nereikės. Gavę jūsų įmoką ir turėdami visus reikiamus dokumentus, pradėsime vykdyti darbus. 

Dujotiekio tiesimo darbų iki jūsų sklypo ribos vykdymas

Jei priklausote bendrai vartotojų grupei – darbus pradėsime vykdyti, kai gausime iš visų grupei priklausančių vartotojų įmokas.  

Jei nepriklausote bendrai vartotojų grupei – darbus pradėsime vykdyti, kai tik gausime jūsų įmoką.

Paruošime galutinę paslaugos PVM sąskaitą-faktūrą paslaugos apmokėjimui

Jei po visų atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą; jei susidarys nepriemoka – atsiųsime galutinę PVM sąskaitą – faktūrą ir prašysime jūsų sumokėti papildomai susidariusį skirtumą. Atkreipiame dėmesį, kad susidariusios nepriemokos atveju, dujų skaitiklį galėsime įrengti, kai tik apmokėsite susidariusį skirtumą.

Pasirūpinkite požeminio dujotiekio savo sklype ir pastato dujotiekio savo objekte įrengimu

Požeminio ir pastato dujotiekio tiesimo darbai dažniausiai užtrunka tiek pat laiko, kaip ir dujotiekio atvedimas iki jūsų sklypo ribos, todėl siūlome sklypo ir pastato dujotiekio įrengimu pradėti rūpintis iškart po to, kai mes atvesime dujotiekį iki jūsų sklypo ribos.

Šią paslaugą jums gali suteikti jūsų pasirinkta įmonė (rangovas), kurią kviečiame pasirinkti iš mūsų pateikto sąrašo arba apsilankę rangovų portale www.paslaugos.lt

Įmonių (rangovų) sąrašas

Kai tik bus įrengtas požeminis ir pastato dujotiekiai, lauksime iš jūsų paruoštų dokumentų čia:

 • Vartotojo dujų sistemos (požeminio ir pastato dujotiekio) projekto kopijos;
 • Vartotojo dujų sistemos (požeminio ir pastato dujotiekio) statybos techninio paso kopijos; 
 • Požeminių dujotiekių geodezinės nuotraukos (grafinis ir skaitmeninis formatas); 
 • Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pažymos apie atliktą vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei bendra sujungtų dujinių prietaisų galia yra daugiau nei 100 kW; 
 • Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai: dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin., 2012, Nr.3-96) 11 priede arba čia
Parengsime pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas ir atsakomybės ribų aktą

Kai tik gausime visus iš Jūsų dokumentus ir visi darbai bus baigti: mes nutiesėme jums dujotiekį iki jūsų objekto ribos, o jūs įsirengėte požeminį bei pastato dujotiekius, savitarnoje per 5 d. d. pateiksime pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas. 

Jei nuosavybės riba numatoma ant sklypo ribos - atsakomybės ribų aktas nebus rengiamas, nes atsakomybės riba bus numatoma prijungimo paslaugos sutartyje; jei kitoje vietoje: ant pastato sienos arba kitoje jūsų sklypo vietoje - atsakomybės ribų aktas bus parengtas kaip atskiras dokumentas.  

Pasirašykite gamtinių dujų tiekimo sutartį su jūsų pasirinkta tiekimo įmone

Kai tik savitarnoje matysite pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas, kviečiami pasirinkti dujų tiekimo įmonę ir sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį. Daugiau informacijos apie tiekėjų pasirinkimą žiūrėkite čia

Pasirinktai tiekimo įmonei prašysime pateikti mūsų parengtą pažymą. Kol nesudarysite gamtinių dujų tiekimo sutarties, tol negalėsime įrengti dujų skaitiklio.  

Įrengsime apskaitos prietaisą ir paleisime dujas

Kai sudarysite gamtinių dujų tiekimo sutartį su pasirinkta tiekimo įmone, per 5 d .d. mūsų inžinierius susisieks su Jumis asmeniškai paraiškoje nurodytais kontaktais ir atvyks patikrinti jūsų įrengtos dujų sistemos sandarumo bei įrengti dujų apskaitos prietaisą (dujų skaitiklį).  

Norime atkreipti dėmesį, kad jeigu Jūsų dujų sistema neatitiks dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių reikalavimų, negalėsime atlikti pirminio dujų paleidimo. Jūsų rangovui pašalinus nustatytus trūkumus, turėsite dar kartą kreiptis į nepriklausomą tiekėją, kuris inicijuos pirminį dujų paleidimą Jūsų objekte. *

*Papildomas mokestis už pirminio paleidimo paslaugą (jeigu toks buvo paskaičiuotas) nebus taikomas.

REKOMENDACIJA: įrengus dujų skaitiklį, prašysime Jūsų pasirūpinti dujų paleidimu į dujinius prietaisus. Tam rekomenduojame pasisamdyti patyrusius specialistus. Apgailestaujame, bet mes šios paslaugos neteikiame.