Garantinis tiekimas

Garantinis tiekimas – tai elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, teikiama vartotojams:

 • kurie nustatytu laiku nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia veiklą;
 • kurių pasirinktas elektros energijos tiekėjas nutraukia su vartotoju sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį.

Pagal elektros energetikos įstatymą, ši paslauga teikiama laikinai – ne ilgiau kaip 6 mėnesius, kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo (plačiau). Tai lyg „draudimas“, kuris apsaugo vartotoją, kad šis neliktų be elektros energijos, tačiau kartu neatleidžia jo nuo pareigos pasirinkti kitą elektros tiekėją. Jei per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą teikiantis ESO įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą. Apie elektros energijos tiekimo nutraukimą garantinis elektros energijos tiekėjas įspėja vartotojus ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nutraukimo dienos.

Prasidėjus garantiniam tiekimui:

 • Išsiųsime jums el. laišku / paprastu paštu informaciją apie naujai priskirtą Kliento kodą, kurį taip pat matysite prisijungę prie ESO savitarnos svetainės
 • Garantinis elektros energijos tiekimas užtikrinamas pagal garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas, kurios bus taikomos nuo mėnesio pirmos dienos. Sutartis nebus sudaroma, nes tai laikina paslauga

Gaudami garantinio tiekimo paslaugą, turėsite deklaruoti skaitiklio rodmenis ir mokėti už elektros energiją:

 • Sąskaitos ruošiamos ir pateikiamos iki einamojo mėnesio 10 dienos. 
 • Mokėjimai ir deklaravimas vyksta nuo 11 iki paskutinės mėnesio dienos. 

Rodmenis deklaruoti galite:

 • ESO savitarnoje;
 • įmokų surinkimo vietose („MAXIMA“ kasose, „Lietuvos Paštas“ skyriuose, „Perlas“ terminaluose (išskyrus „Perlas“ terminalus esančius „MAXIMA“ prekybos centruose));
 • klientų aptarnavimo telefonu +370 660 01852 (renkantis temą spauskite 3);
 • jeigu sutartis ne jūsų vardu ir negalite prisijungti prie ESO savitarnos, naudokitės internetine deklaravimo forma.

Atkreipiame dėmesį, kad tik deklaruoti rodmenų įmokų surinkimo vietose – nėra galimybės. Deklaruojant reikės apmokėti ir praėjusio mėnesio sąskaitą.

Iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (imtinai), būtina deklaruoti skaitiklių rodmenis visuomeniniam / nepriklausomam tiekėjui. To nepadarius reikiamu laiku, prieš tai suvartotos kWh persikels į garantinį tiekimą ir reikės mokėti didesne kaina.

Jei nedeklaruosite skaitiklio rodmenų iki einamojo mėnesio pabaigos, jums bus pateikta sąskaita pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą (daugiau skaitykite čia).

Naudojantis garantinio tiekimo paslauga, jums vis tiek būtina pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Rekomenduojame pasirinkimą atlikti iki mėnesio priešpaskutinės dienos, tačiau konkreti data iki kada vėliausiai galima pasirašyti sutartį, kad sutartis įsigaliotų nuo naujo mėnesio 1 d. pas kiekvieną nepriklausomą tiekėją gali šiek tiek skirtis. Renkantis tiekėją, papildomai pasitikslinkite, nuo kurios datos įsigalios sutartis. Atkreipiame dėmesį, jeigu nepriklausomą tiekėją pasirinksite vėliau, nei iki priešpaskutinės mėnesio dienos (pvz.: po rugsėjo 29 d.) –  jis elektros energijos tiekimą užtikrins nuo dar kito mėnesio 1 d. (šiuo atveju - nuo lapkričio 1 d.)

Daugiau informacijos apie tiekėjų pasirinkimą skaitykite www.pasirinkitetiekeja.lt. Tiekėjų sąrašą ir jų kontaktus rasite čia.