Elektros įvedimo ir galios didinimo paslaugos kaina

Prijungimo įkainius nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Su įkainiais kviečiame susipažinti čia.

Paslaugos kaina susideda iš šių dedamųjų:

  • 1 kW elektros kainos, kurią padauginsime iš jūsų norimo galios kiekio
  • 1 kW įkainių grupės, kuri nustatoma vadovaujantis elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika: prijungimo kainą  lemiantis veiksnys bus atstumas nuo objekto iki artimiausios transformatorinės (prijungimo taško): 
  Įvado galia Atstumas iki prijungimo taško Kliento 50% dalis* (su PVM)
I grupė iki 500 kW Iki 100 m 103,07 Eur/kW
II grupė iki 500 kW Nuo 100 m iki 400 m 149,14 Eur/kW
III grupė iki 500 kW Nuo 400 m iki 1000 m 347,12 Eur/kW

*Lentelėje pateiktas įkainis yra jau su 50% kompensacija, kuri taikoma klientams, turintiems įregistruotą statinį arba pateikusiems statybos leidimą.Kitu atveju mokama 100% prijungimo kainos.

Papildomų (nereguliuojamų) paslaugų kaina - jei užsakėte spalvotą skaitiklių spintą. 

Vartotojai, kurių leistina galia yra didesnė nei 500 kW arba mažesnė nei 500 kW ir atstumas nuo objekto iki artimiausios transformatorinės didesnis nei 1 000 m, prijungimo paslaugas apmokės pagal sąmatą. 
Vartotojai, kurie savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus, prijungimo įmoka sumažinama.

Kaina = galia kW × įkainis už kW
pvz.: Jei atstumas 186 m, o namo įvado galia 5 kW, tuomet kaina bus 5×149,14 Eur = 745,70 EUR su PVM

  • Paraiškos pildymo etape pateikus statybos leidimą arba statinio (nebaigto statinio) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, bus taikoma 50% (pažeidžiamiems vartotojams - 80%) kompensacija skirstomųjų tinklų įrengimui. Jeigu statybos leidimas Jums pagal teisės aktus neprivalomas, elektros skirstomųjų tinklų įrengimo kainą skaičiuosime remdamiesi Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nustatytais baziniais įkainiais. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad po sutarties apmokėjimo ir darbų atlikimo, bet ne vėliau kaip per 3 metus, galite pateikti prašymą dėl elektros prijungimo išlaidų kompensacijos, kartu pateikdamas statybos leidimą arba statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašą, ir susigrąžinti 50% (80% - jei priklausėte pažeidžiamų vartotojų grupei) išlaidų.
  • Galios didinimo paslaugoje ESO klientams kompensuoja 50% prijungimo įkainių vertės.
  • Kurios grupės įkainiai jums bus pritaikyti priklausys nuo atstumo tarp jūsų objekto ir artimiausios transformatorinės. Įkainius matysite Jums parengtoje sutartyje.

Atkreipiame dėmesį - sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti:

  • jei paraiškos pildymo etape nepateikėte statybos leidimo ar statinio (nebaigto statinio) įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išrašo. Pateikus dokumentus iki prijungimo paslaugos sutarties apmokėjimo, sutartyje nurodyta suma bus automatiškai perskaičiuota pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytus įkainius, atitinkančius 50% bazinių įkainių. Statybos leidimą taip pat galite pateikti ne vėliau nei per 3 metus nuo paslaugos suteikimo. Prašymas pildomas ir pateikiamas savitarnoje arba pateikiamas info@eso.lt. Prašymo formą rasite čia.
  • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins elektros prijungimo įkainius ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai pagal atnaujintus įkainius; 

Apie prijungimo įmokos skaičiavimą detaliau galite skaityti Valstybinės kainų reguliavimo tarybos puslapyje čia