Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Akcijų supirkimas

INFORMACIJA APIE PRIVALOMĄ ESO AKCIJŲ IŠPIRKIMO PROCESĄ

ESO informuoja, kad 2020 m. gegužės 18 d. pradėtas įgyvendinti privalomas jos akcijų išpirkimo procesas. Visi likę ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo paskelbimo apie privalomą akcijų išpirkimą. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, buvo rugpjūčio 17 diena.

Tačiau šiuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ privalomo akcijų išpirkimo procesas dėl gauto ieškinio yra sustabdytas. Akcininkai, parduodantys savo akcijas, dėl to nepatirs finansinių nuostolių, tačiau procesas gali užtrukti ilgiau. Apie jo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

„Ignitis grupė“  privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios yra tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,880 EUR kaina.

ESO akcijos iš akcininkų išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. Akcininkai pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Sandoriai už parduodamas akcijas bus sudaromi paskutinę privalomo akcijų išpirkimo dieną (2020 m. rugpjūčio 17 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.   

Tuo atveju, jei akcininkai neparduos savo turimų ESO akcijų iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

UAB „Ignitis grupė“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl ESO akcijų įgyvendinimo ataskaita

Esminiai biržos pranešimai:

2020-04-23 Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymas dėl ESO akcijų
2020-03-31 Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl ESO akcijų
2020-03-17 UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su ESO smulkiaisiais akcininkais
2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo

 

 

Nepardaviau akcijų oficialaus siūlymo metu. Ar dar galėsiu tai padaryti?

Taip, visi ESO akcininkai, iki šiol nepardavę savo akcijų, gali tai padaryti privalomo akcijų išpirkimo metu.

Kiek laiko truks privalomas akcijų išpirkimas?

Privalomas akcijų išpirkimas nuo jo paskelbimo truks 90 kalendorinių dienų. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena.

Kada prasidės privalomasis akcijų išpirkimas?

Privalomas akcijų išpirkimas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gegužės 18 d.

Kokia kaina už akcijas bus mokama privalomojo akcijų išpirkimo metu?

„Ignitis grupė“ privalomo akcijų išpirkimo metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintą kainą, kuri yra tokia pat, kokia buvo mokama nekonkurencinio oficialaus siūlymo metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu mokama 0,880 euro.

Kiek kainuoja pateikti pavedimą oficialiam siūlymui?

Mokestis priklauso nuo banko ar finansų maklerio įmonės (FMĮ), per kurią teikiate šį pavedimą.

Daugiau informacijos šiuo klausimu gali suteikti bankas ar FMĮ, per kurią ketinate teikti pavedimą parduoti akcijas „Ignitis grupei“ oficialaus siūlymo metu.

Pajamų už akcijų pardavimą apmokestinimas

I. Vertybinius popierius (toliau- VP) pardavusiam fiziniam asmeniui, Lietuvos respublikos (toliau – LT) gyventojui: iš VP pardavimo pajamų atimama įsigijimo kaina ir gautas VP pelnas, neviršijantis 120 VDU apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) 15% tarifu, viršijantis 120 VDU apmokestinamas GPM 20% tarifu. Šios gyventojo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. GPM apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. VP pajamų apmokestinimui gali būti taikomas metinis 500 eurų neapmokestinamas dydis, kurį LT fiziniai asmenys gali prisitaikyti pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
II. VP pardavusiam fiziniam asmeniui (ne LT gyventojui, rezidentui): toks VP pardavimas yra ne objektas Lietuvoje, apmokestinti nereikia. Įmonė, įsigijusi VP iš užsienio gyventojo deklaruoja kaip B klasės pajamas metinėje GPM312 U priede.
III. VP pardavusiam LT juridiniam asmeniui: kadangi parduodamos akcijos nesuteikia daugiau kaip 10 % balsų, taikomos bendros turto pardavimo ar kitokio perleidimo taisyklės – iš pardavimo pajamų atimama VP įsigijimo kaina ir gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu. Apmokestinimo, mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo prievolės tenka VP pardavusiam juridiniam asmeniui.
IV. VP pardavusiam užsienio juridinis asmuo: užsienio juridinis asmuo LT įmonės akcijų perleidimą apmokestina savo šalyje, pagal tos teisės aktų reikalavimus. Užsienio vieneto pajamos iš VP pardavimo nėra mokesčio prie pajamų šaltinio objektas.

Kita aktuali informacija apie mokesčius

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 30 punktą, pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių (įskaitant vertybinius popierius) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, jeigu su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį. T.y. jeigu skirtumas tarp UAB „Ignitis grupė“ siūlomos už akcijas mokėti kainos ir investuotojo sumokėtos kainos už akcijas skirtumas neviršija 500 eurų.

500 eurų nustatyta pajamų mokesčio lengvata netaikoma, jeigu gyventojas pajamas gauna tais atvejais, kai:
I. akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui;
II. vertybiniai popieriai laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju;
III. akcijos gautos akcijų nominalios vertės padidinimo atveju.

Kas bus, jei akcijų neparduosiu privalomojo supirkimo metu?

Po privalomo akcijų pirkimo „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad nepardavusių akcininkų akcijų nuosavybės teisės pereitų jai.

Kol bendrovių akcijos nėra išbrauktos iš prekybos biržoje, akcininkai taip pat turi galimybę savo akcijomis prekiauti biržoje.

Per daugelį metų buvo daugybė energetikos įmonių pokyčių. Kaip sužinoti, kurios įmonės kiek akcijų turiu?

Informaciją apie pasikeitimus įmonių sujungimo metu pateikiame žemiau. Vis dėlto turimų vertybinių popierių kiekį akcininkai visais atvejais gali patikslinti tik tame banke ar finansų maklerio įmonėje, kuriame yra saugomos kliento akcijos.

Jei turite asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, informaciją apie turimą akcijų skaičių jums suteiks jūsų bankas arba finansų maklerio įmonė, kurioje šią sąskaitą turite.

Jei neturite asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, turėtumėte kreiptis į emitento akcijų apskaitos tvarkytoją SEB banką tel. (8 5) 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba kitais interneto svetainėje www.seb.lt nurodytais kontaktais.

 

12.1. Nuo 2013-07-02 turėjau AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB Lietuvos dujos akciją buvo suteikta 0,80871354 ESO akcijų.

12.2. Nuo 2011-01-03 turėjau AB LESTO akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2016-01-04 sujungiant AB Lietuvos dujos ir AB LESTO į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų.

12.3. Iki 2011-01-03 turėjau AB „VST“ akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB „VST“ akciją buvo suteikta 68,20776531 AB LESTO akcijų.

2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

12.4. Iki 2011-01-03 turėjau AB Rytų skirstomieji tinklai akcijų. Kiek dabar turiu ESO akcijų?

2011-01-03 sujungiant AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ už vieną AB Rytų skirstomieji tinklai akciją buvo suteikta 0,71150477 AB LESTO akcijų.

2016-01-04 AB LESTO akcijos buvo pakeistos į ESO akcijas (už vieną AB LESTO akciją buvo suteikta 1,09206846 ESO akcijų).

12.5. Iki 2010 11 25 turėjau AB „Lietuvos energija“ akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

2010-11-25 atskiriant įmones AB „Lietuvos energija“ akcijų skaičius sumažinamas koeficientu 0,5075725833.

2011-07-19 AB „Lietuvos energija“ pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

2011-08-25 sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB „Lietuvos elektrinė“ įmones, už kiekvieną AB „Lietuvos energijos gamyba“ akciją suteikta 1,279736746 naujų Lietuvos energija, AB, akcijų.

Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

12.6. Nuo 2011-07-19 Iki 2011-08-25 turėjau AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

2011-08-25, sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB LIETUVOS ELEKTRINĖ į Lietuvos energija, AB, už kiekvieną AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) akciją suteikta 1,279736746 nauja Lietuvos energija, AB, akcija.

Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

12.7. Iki 2011 08 23 turėjau AB LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

2011-08-25 sujungiant AB „Lietuvos energijos gamyba“ (buv. AB „Lietuvos energija“) ir AB „Lietuvos elektrinė“ įmones, už kiekvieną AB „Lietuvos elektrinė“ akciją suteikta 1,372256953 naujų Lietuvos energija, AB, akcijų.

Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

12.8. Nuo 2011-08-25 turėjau Lietuvos energija, AB akcijų. Kiek dabar turiu AB „Ignitis gamyba“ akcijų?

Nuo 2013-08-05 Lietuvos energija, AB, pavadinimas pakeistas į AB „Lietuvos energijos gamyba“.

Nuo 2019-09-06 AB „Lietuvos energijos gamyba“ pavadinimas pakeistas į AB „Ignitis gamyba“.

Akcininkų turimų akcijų skaičius dėl to nesikeitė.

Kodėl buvo sumokėta ne visa suma už papildomą priedą (premiją), kurio dydis buvo lygus dydžiui dividendų, kurias būčiau gavęs proporcingai už savo turėtas ir oficialaus siūlymo metu parduotas akcijas?

Premija nelaikoma nei dividendais, nei akcijų pardavimo kainos dalimi, o yra priskirintina kitoms pajamoms.

Vadovaujantis GPMĮ 22 str. 2 d. šios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį privalo mokestį išskaičiuojantis asmuo – „Ignitis grupė“.

Vadovaujantis GPMĮ 6 str. 1 d. Premija yra apmokestinama taikant 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą, o pagal minėto straipsnio 12 d., jei metinė pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių dalis, viršija 120 VDU (vidutinis darbo užmokestis – 2020 metais yra 1 241,4 Eur) dydžio sumą, viršijanti dalis apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą. Gyventojų pajamų mokesčio skirtumą (5 proc.) nuo 120 VDU viršijančios dalies sumoka pats gyventojas, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, „Ignitis grupė“ pavedė AB SEB bankui, kuris Bendrovės vardu ir Bendrovės bankui suteiktomis lėšomis išmokėjo Premijas Premijos gavėjams, atlikti reikiamus atskaitymus iš Premijos gavėjams mokėtinų Premijų sumų, kad būtų sumokėtas Premijos gavėjams taikytinas gyventojų pajamų mokestis, ir pervesti atskaitytas sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Kiek laiko truks privalomas akcijų išpirkimas?

Privalomasis akcijų išpirkimas nuo jo paskelbimo trunka 90 kalendorinių dienų. „Ignitis gamybos“ atveju paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra 2020 m. rugpjūčio 17 diena. „Energijos skirstymo operatoriaus“ atveju yra gautas ieškinys dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, dėl kurio procesas yra sustabdytas. Apie jo atnaujinimą ir galutinę datą informuosime atskiru pranešimu.

Atnaujinus „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcijų supirkimo procesą, jis nebetruks 90 dienų, o prasitęs 4-ioms dienomis - tiek, kiek buvo likę iki rugpjūčio 17 d. nuo ieškinio gavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dienos. Akcininkams, pateikusiems pavedimus parduoti akcijas, to iš naujo daryti nereikės, viskas bus atnaujinta automatiškai su prieš tai pateikta informacija, nebent priežiūros institucijoms nuspręstų kitaip.

Ar dėl teismo keičiasi ESO akcijų pardavimo procesas?

Šiuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ privalomo akcijų išpirkimo procesas dėl gauto ieškinio ir teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra sustabdytas. Akcininkai, parduodantys savo akcijas, dėl to nepatirs finansinių nuostolių, tačiau procesas gali užtrukti ilgiau. Apie jo atnaujinimą informuosime atskiru pranešimu.

Atnaujinus „Energijos skirstymo operatoriaus“ akcijų supirkimo procesą, jis nebetruks 90 dienų, o prasitęs 4-ioms dienomis - tiek, kiek buvo likę iki rugpjūčio 17 d. nuo ieškinio gavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dienos. Akcininkams, pateikusiems pavedimus parduoti akcijas, to iš naujo daryti nereikės, viskas bus atnaujinta automatiškai su prieš tai pateikta informacija, nebent priežiūros institucijoms nuspręstų kitaip.

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis:

  • El. paštu IR@ignitis.lt
  • Telefonu 1802
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba