Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Akcijų supirkimas

INFORMACIJA APIE PRIVALOMĄ ESO AKCIJŲ IŠPIRKIMO PROCESĄ

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ 2020 m. gegužės 18 d. pradėjo įgyvendinti privalomą jos dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išpirkimo procesą.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų privalomas išpirkimo procesas baigėsi 2020 m. lapkričio 3 d. Už įvykdytus sandorius buvo atsiskaityta antrą dieną po sandorio sudarymo. 

Bendrovė privalomų akcijų išpirkimų metu už akcijas siūlė su Lietuvos banku suderintas kainas, kurios buvo tokios pačios, kokios buvo mokamos nekonkurencinių oficialių siūlymų metu. Už vieną ESO akciją privalomo akcijų išpirkimo metu buvo mokama 0,880 EUR kaina.

ESO akcijos iš akcininkų išpirktos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis.

Tuo atveju, jei akcininkai nepardavė savo turimų ESO akcijų (tas pats) iki privalomų akcijų išpirkimų termino pabaigos, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgijo teisę kreiptis į teismą per 30 dienų nuo privalomo akcijų supirkimo termino pabaigos, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“, ką ir padarė, 2020 m. rudenį pateikdama atitinkamus pareiškimus Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgrupe.lt/delistingavimas.

UAB „Ignitis grupė“ nekonkurencinio oficialaus siūlymo dėl ESO akcijų įgyvendinimo ataskaita

Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

Esminiai biržos pranešimai:

2020-04-23 Baigtas UAB „Ignitis grupė“ oficialūs siūlymas dėl ESO akcijų
2020-03-31 Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl ESO akcijų
2020-03-17 UAB „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su ESO smulkiaisiais akcininkais
2019-11-11 Sprendimas dėl delistingavimo

 

 

Informacija apie ESO akcijų nuosavybės teisių perėjimo bylos eigą

Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu. Ar dar galiu tai padaryti?

Pasibaigus akcijų privalomam supirkimui, „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, kreipsis į teismą dėl nuosavybės teisės į šių akcininkų akcijas perėjimo jai. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams šiuo metu imtis nereikia. Pabrėžtina, kad finansiškai akcininkai dėl to nenukentės, nes pinigai už akcijas, jiems kreipusis, bus pervesti iš depozitinės sąskaitos.

Ar „Ignitis grupė“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti jos nuosavybę į ESO ir „Ignitis gamybos“ likusias neparduotas akcijas? Kokiam teismui pateikti prašymai ir kokia yra proceso eiga?

„Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimą į depozitinę sąskaitą už likusias ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkų neparduotas akcijas, dar 2020 m. rudenį kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymais pripažinti jos nuosavybę į šias akcijas. Pareiškimas ESO byloje jau priimtas nagrinėti teisme, atsižvelgiant į labai didelį akcininkų skaičių, pareiškimas dėl „Ignitis gamybos“ dar nėra priimtas teisme. Apie atliekamus procesinius veiksmus akcininkai bus informuoti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. „Ignitis grupė“ savo tinklalapyje taip pat skelbs informaciją apie vykstančius esminius procesinius veiksmus.

Kokią sumą už turimą vieną ESO ir vieną „Ignitis gamybos“ akciją gausiu „Ignitis grupei“ atlikus mokėjimą į mano, kaip akcijų nepardavusio akcininko depozitinę sąskaitą?

Akcininkams, nepardavusiems akcijų privalomo akcijų supirkimo metu, bus sumokama tokia pati kaina už akcijas kaip ir privalomo supirkimo metu. Už vieną ESO akciją mokama 0,880 EUR, už vieną „Ignitis gamybos“ akciją – 0,640 EUR kaina.

Kokius veiksmus reikės atlikti, jog gaučiau pinigus už neparduotas akcijas?

Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

Kada lėšos už išpirktas ESO ir/ar „Ignitis gamybos“ akcijas pasieks mano sąskaitą?

Pateikus prašymą SEB bankui, akcininkams piniginės lėšos iš depozitinės sąskaitos į prašyme nurodytą piniginių lėšų sąskaitą perves per 5 d.d. nuo prašymo su visa pinigų pervedimui būtina informacija pateikimo Bankui dienos.

Ar bylinėjimasis teisme man kainuos papildomai?

Ne, paties teismo proceso išlaidas apmokės „Ignitis grupė“.

Kaip bus apmokestintos pajamos, gautos į mano depozitinę sąskaitą iš „Ignitis grupės“ už privalomo akcijų supirkimo metu neparduotas akcijas?

I. Vertybinius popierius (toliau- VP) pardavusiam fiziniam asmeniui, Lietuvos respublikos (toliau – LT) gyventojui: iš VP pardavimo pajamų atimama įsigijimo kaina ir gautas VP pelnas, neviršijantis 120 VDU apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) 15% tarifu, viršijantis 120 VDU apmokestinamas GPM 20% tarifu. Šios gyventojo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. GPM apskaičiuoja ir sumoka pats gyventojas pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. VP pajamų apmokestinimui gali būti taikomas metinis 500 Eur neapmokestinamas dydis, kurį LT fiziniai asmenys gali prisitaikyti pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

II. VP pardavusiam fiziniam asmeniui (ne LT gyventojui, rezidentui): toks VP pardavimas yra ne objektas Lietuvoje, apmokestinti nereikia. Įmonė, įsigijusi VP iš užsienio gyventojo deklaruoja kaip B klasės pajamas metinėje GPM312 U priede.

 III. VP pardavusiam LT juridiniam asmeniui: kadangi parduodamos akcijos nesuteikia daugiau kaip 10 % balsų, taikomos bendros turto pardavimo ar kitokio perleidimo taisyklės – iš pardavimo pajamų atimama VP įsigijimo kaina ir gaunamos turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apmokestinamos 15% pelno mokesčio tarifu. Apmokestinimo, mokesčių sumokėjimo ir deklaravimo prievolės tenka VP pardavusiam juridiniam asmeniui.

 IV. VP pardavusiam užsienio juridinis asmuo: užsienio juridinis asmuo LT įmonės akcijų perleidimą apmokestina savo šalyje, pagal tos teisės aktų reikalavimus. Užsienio vieneto pajamos iš VP pardavimo nėra mokesčio prie pajamų šaltinio objektas.

Ar galiu užginčyti „Ignitis grupės“ kreipimąsi į teismą dėl man priklausančių akcijų nuosavybės teisės perėjimo jai?

Visi akcijų nepardavę akcininkai bus įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl galės pateikti teismui atsiliepimą į „Ignitis grupės“ pareiškimą teismui.

Nepardaviau akcijų privalomo akcijų supirkimo metu dėl force majeure priežasčių, ar galiu dar tai padaryti už tokią pačią pačią kainą, kokia už akcijas buvo mokama privalomo akcijų supirkimo metu?

Nepriklausomai nuo priežasčių, dėl privalomo akcijų supirkimo metu akcijų nepardavusių akcininkų akcijų „Ignitis grupė“ įgyja teisę kreiptis į teismą. Taigi, aktyvių veiksmų akcininkams imtis nereikės. Pabrėžtina, kad finansiškai dėl to akcininkai nenukentės. Akcininkams reikės kreiptis į SEB banką ir užpildyti prašymą pervesti pinigus už akcijas į nurodytą piniginių lėšų sąskaitą.

Kilus papildomų klausimų, galite kreiptis:

  • El. paštu IR@ignitis.lt
  • Telefonu 1802
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba