Susisiekime
Šiame puslapyje rasite bendrojo pobūdžio informaciją apie gaminančius vartotojus, nutolusius gaminančius vartotojus, apskaitos principus, elektrinei taikomus reikalavimus.

Dažniausiai užduodamus klientų klausimus rasite čia.
Patarimus, norintiems įsirengti saulės elektrinę gavus APVA paramą, rasite čia.

Informacija apie saulės elektrines ant daugiabučių stogų
KAS YRA GAMINANTIS VARTOTOJAS?
Gaminantis vartotojas elektrą vartoja viename taške, o ją gaminasi kitoje vietoje esančioje elektrinėje. Šie du taškai gali būti tame pačiame ar gretimame sklype, ar būti skirtingose šalies dalyse.
KAIP ATSISKAITOMA UŽ ELEKTRĄ?
Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas du metus nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos (2022-2024).

Jeigu suvartotas kiekis yra didesnis nei pagamintas, tuomet naudojamas anksčiau sukauptas rezervas. Jeigu ir šio neužtenka, elektra perkama iš tiekėjo įprasta tvarka.

Visų gaminančių vartotojų elektros apskaita yra automatizuojama, ir klientai savo valandinius į tinklus patiekto bei iš tinklus atgauto elektros kiekio rodmenis gali rasti ESO savitarnoje.

Už į tinklus patiektą ir vėliau atsiimtą elektrą privatūs klientai atsiskaito pagal pasirinktą vieną iš trijų atsiskaitymo būdų. Atsiskaitymo būdo pasirinkimas priklauso nuo saulės elektrinės galios, jos sugeneruojamo elektros energijos kiekio ir nuo jūsų metinio elektros energijos suvartojimo. Įsivertinkite kokią sugeneruotos elektros energijos dalį suvartosite iš karto, gamybos metu.
1.
Mokama už kiekvieną pagamintą ir vėliau susigrąžintą kilovatvalandę;
2.
Mokama fiksuota suma per mėnesį, priklausanti nuo elektrinės galios;
3.
Atsiskaitoma pagamintomis kilovatvalandėmis t.y. susigrąžinamas mažesnis negu pagamintas kilovatvalandžių kiekis.
Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo pasirinkimo skaičiuoklė (2023 metų kainomis)
kWh
kW
Per metus mokamos sumos (plačiau apie kainas, galiojančios nuo 2023.01.01 skaitykite čia)

Perkamos EE tarifų planas
(visuomeninio tiekimo klientams)
Standartinis
0
Eur
Namai
0
Eur
Namai +
0
Eur
Atsiskaitymas už naudojimąsi tinklais
už kWh
0
Eur
už galią
0
Eur
Atiduodama elektra
Nemokama
GAMINANTYS VARTOTOJAI GALI RINKTIS APSKAITOS LAIKO ZONAS
Gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita gali būti vykdoma ne tik vienos, bet ir dviejų ir keturių laiko zonomis.

Skaičiavimas aktualus kai pasibaigus mėnesiui neužtenka pačių sugeneruoto kiekio, todėl galima pasirinkti palankiausią laiko zonų tarifų planą perkamai elektrai.

Turint kelias laiko zonas, į tinklus patiektas elektros energijos kiekis kaupiamas vienoje laiko zonoje, o trūkstamas elektros energijos kiekis bus perkamas tokia pačia proporcija tarp laiko zonų, kaip buvo vartojama einamąjį mėnesį.

Atkreipiame dėmesį, kad klientas gali turėti kitą susitarimą su savo tiekėju dėl perkamos elektros energijos kainos, ESO dalina persiuntimo dedamąją.

Pakeisti apskaitos laiko zonas ir patikrinti apskaitos sąlygas galite ESO savitarnoje.

KAS YRA NUTOLĘS GAMINANTIS VARTOTOJAS?
Nutolęs gaminantis vartotojas elektrą vartoja viename taške, o ją gaminasi kitoje vietoje esančioje elektrinėje. Šie du taškai gali būti ir gretimi sklypai ar būti skirtingose šalies dalyse.

Visas nutolusio gaminančio vartotojo į tinklą patiektas ir kitoje vietoje atgautas elektros kiekis yra apmokestinamas už naudojimąsi tinklais. Visais kitais atvejais jam yra taikomi tie patys apskaitos principai, kaip ir paprastam gaminančiam vartotojui.

Klientai savo elektrinių išdalinimą ir priskyrimą kitiems vartojimo objektams gali atlikti ESO savitarnoje, skiltyje „Nutolusios elektrinės“
Klientams, įsigijusiems elektrinę iš nutolusio elektrinės parko nieko papildomai daryti
nereikia – visą informaciją gausime iš
elektrinės vystytojo.
KAIP NUTOLUSIEMS GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS PASKIRSTOMA PAGAMINTA ELEKTRA?
Nutolusios elektrinės pagamintas kiekis yra priskiriamas kiekvienam vartojimo objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto išdalintą ir objektui priskirtą elektrinės galią.

Priskyrus elektrinės galią, sugeneruotos kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir jos negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą.
Pavyzdžiui,
 • 20 kW elektrinė išskaidoma ir 8 kW galia priskiriama objektui A, o 12 kW priskiriami objektui B.
 • Per mėnesį elektrinė pagamino 1000 kWh. Objektui A tenka 400 kWh, o objektui B tenka 600 kWh.
 • Objekte A per mėnesį suvartotos 360 kWh, o likusios 40 kWh perkeliamos į kitą mėnesį.
 • Objekte B per mėnesį suvartotos 620 kWh. 20 per mėnesį elektrinės nepagamintų kWh paimamos iš anksčiau sukaupto kiekio, arba, jeigu tokio nėra, perkamos iš elektros tiekėjo įprasta tvarka.
Ar gali objektai A ir B dalintis sukauptomis kilovatvalandėmis?
Negali, nes kiekvieno objekto elektros energijos kiekio apskaita yra vykdoma atskirai.
KOKIAS ELEKTRINES GALIU IŠDALINTI?
Gaminantys vartotojai gali priskirti dalį elektrinės tik kitiems savo nuosavybės teise valdomiems objektams. Taip pat, objekto su elektrine ir objekto, kuriam priskiriama dalis elektrinės, tiekimo sutartys turi būti to paties asmens vardu.
KOKS GAMINANČIO VARTOTOJO PRIJUNGIMO PROCESAS?
Iki 30 kW
1.
Pateikite paraišką tapti gaminančiu vartotoju ESO savitarnoje
Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje (instrukciją matysite čia). Čia visada matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kai tik gausime paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 41,89 Eur su PVM. Gavus mokėjimą ir patikrinus paraišką per 3 k.d., po sėkmingo jos priėmimo parengsime Prijungimo sąlygas. Svarbu: šiuo metu turime itin padidėjusį paraiškų kiekį dėl paskelbtos saulės elektrinėms paramos, todėl atsiprašome, bet sąlygų parengimas gali užtrukti iki 5 kalendorinių dienų.

Informuosime jus paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu arba SMS žinute).

Pildant paraišką siūlome rinktis „projektuoja ESO“. Remiantis mūsų patirtimi, tik labai mažai daliai klientų, kurių elektrinės iki 30 kW, reikalinga rengti prijungimo projektą ir rekonstruoti ESO tinklą. Pasirinkus ESO ir pasirašius prijungimo sutartį iš karto parengsime ir projektą (jei jis bus reikalingas).

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:
 • Bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas

Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje.
2.
Pasirašykite prijungimo sutartį ir sumokėkite įmoką
Mums parengus prijungimo sąlygas, sutartį ir suskaičiavus prijungimo įmoką informuosime jus paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu arba SMS žinute). Prijungimo sutartį siūlome pasirašyti savitarnos svetainėje.

Sumokėti prijungimo paslaugos mokestį galite ESO savitarnoje.

Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę Jūsų pasirašytą prijungimo sutartį ir sumokėtą įmoką.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus prijungimo sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis. Pasirašius ir apmokėjus sutartį ESO darbus atliks:

 • Per 270 kalendorinių dienų, jei projektas nereikalingas.
 • Per 270 kalendorinių dienų, jei reikia projektuoti ir rekonstruoti ESO tinklą. Tuo atveju, jei pasirinksite rengti patys, per šį terminą reikės pateikti parengtą projektą ESO.
Atkreipiame dėmesį, kad parengtos prijungimo sąlygos galios 90 kalendorinių dienų, o pasirašius sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektrinės numatytu terminu, prašysime iš naujo pateikti paraišką (1 žingsnis).
3.
Įrenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją
Įrenkite elektrinę. Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją.

Šiuo atveju pakanka nustatytos formos rangovo deklaracijos, patvirtinančios, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

Rangovo deklaraciją Jūsų pasirinktas saulės elektrinės rangovas turi pateikti Internetinėje svetainėje. Dokumentą patikrinsime per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo datos.

Gavę rangovo deklaraciją ir ją patvirtinę (ir Jums pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, 4 žingsnis) per nuotolį nuskaitomą skaitiklį su valdikliu įrengsime per 5 darbo dienas.

Jei nespėsite pateikti rangovo deklaracijos per sutarties galiojimo terminą (270 kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo), prašysime iš naujo pateikti paraišką (1 žingsnis)

Rekomendacijos elektrinės prijungimui


Deklaracijos forma
4.
Susipažinkite su Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis
Jeigu objekte tiekiama elektros energija ir turite elektros pirkimo-pardavimo sutartį su tiekėju ar visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti ar pasirašyti sutarties nereikia. Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos, kurios skelbiamos viešai www.eso.lt. puslapyje, skiltyje „Sutartys ir kiti dokumentai“.

Jeigu objekto įrenginiai prie ESO tinklo prijungiami pirmą kartą, nėra tiekiama elektros energija ir neturite elektros pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju, sutartį su pasirinktu tiekėju galite sudaryti iki savo įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų. Nepriklausomų tiekėjų sąrašą galite rasti čia.


Kaip pranešti apie su tiekėju sudarytą sutartį?

 • Užpildykite nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo formą
 • Prisekite dokumentą čia.


 • Jums tapus gaminančiu vartotoju, dalį savo elektrinės galios galite priskirti kitiems savo nuosavybės teise valdomiems vartojimo objektams. Daugiau informacijos, kaip priskirti savo elektrinę kitiems vartojimo objektams rasite čia.

Virš 30 kW
1.
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kai tik gausime paraišką, atsiųsime Jums išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą - 41,89 Eur su PVM. Gavus mokėjimą, parengsime Prijungimo sąlygas.

Svarbu: šiuo metu turime itin padidėjusį paraiškų kiekį todėl atsiprašome, bet sąlygų parengimas gali užtrukti iki 5 kalendorinių dienų.


Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 • Bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.

 • Apie prijungimo sąlygų parengimą jus informuosime jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute, telefonu).Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje.
2.
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą
Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal prijungimo sąlygas parengti ir suderinti su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus PDF formatu.
3.
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką
KlientasESO

Pasirašykite sutartį ESO savitarnos svetainėjeSumokėkite prijungimo paslaugos mokestį, kuris yra identiškas sutartyje nurodytai kainai:

Sutarties projektą parengsime ir pateiksime per 5 darbo dienas nuo jūsų prašymo gavimo.


Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

4.
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui
KLIENTO VEIKSMAIESO VEIKSMAI

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją. 

 

El. paštu informuosime jus apie prijungimo darbų pabaigą.

Savitarnos svetainėje paskyroje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

5.
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
Jeigu objekto įrenginiai prie ESO tinklo prijungiami pirmą kartą, nėra tiekiama elektros energija ir neturite elektros pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju, sutartį su pasirinktu tiekėju galite sudaryti iki savo įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų. Nepriklausomų tiekėjų sąrašą galite rasti čia.

Kaip pranešti apie su tiekėju sudarytą sutartį?

 • Užpildykite nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo formą
  • Prisekite dokumentą čia.


  • Jeigu objekte tiekiama elektros energija ir turite elektros pirkimo-pardavimo sutartį su tiekėju ar visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti ar pasirašyti sutarties nereikia. Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos, kurios skelbiamos viešai www.eso.lt puslapyje, skiltyje „Sutartys ir kiti dokumentai“.


6.
Susipažinkite su Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis
Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos, kurios skelbiamos viešai www.eso.lt puslapyje, skiltyje „Sutartys ir kiti dokumentai“.

Jums tapus gaminančiu vartotoju, dalį savo elektrinės galios galite priskirti kitiems savo nuosavybės teise valdomiems vartojimo objektams. Daugiau informacijos, kaip priskirti savo elektrinę kitiems vartojimo objektams rasite čia.

Daugiau informacijos apie gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdus rasite čia

Gaminančių vartotojų statistikos ataskaitą rasite čia

Dažniausiai užduodamus klientų klausimus rasite čia

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).