Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Šiame puslapyje rasite bendrojo pobūdžio informaciją apie gaminančius vartotojus, nutolusius gaminančius vartotojus, apskaitos principus, elektrinei taikomus reikalavimus.
Peržiūrėjus pateiktą informaciją kyla papildomų klausimų? Parengėme dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų suvestinę – apie gaminančius vartotojus ir nutolusius gaminančius vartotojus.
KAS YRA GAMINANTIS VARTOTOJAS?
Gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje vietoje, kur įrengtas skaitiklis apskaito tiek į tinklą patiektą elektros kiekį, tiek paimtą. Elektra, kuri sunaudojama iš karto, gamybos metu, nėra apskaitoma.
KAIP ATSISKAITOMA UŽ ELEKTRĄ?
Kiekvieną mėnesį skaičiuojamas į tinklą patiekto ir paimto elektros kiekio balansas. Jeigu pagamintas kiekis didesnis nei suvartotas, likutis perkeliamas į tolimesnį mėnesį. Taip elektros kiekis kaupiamas visus metus nuo balandžio 1 dienos iki kovo 31 dienos.

Jeigu suvartotas kiekis yra didesnis nei pagamintas, tuomet naudojamas anksčiau sukauptas rezervas. Jeigu ir šio neužtenka, elektra perkama iš tiekėjo įprasta tvarka.

Visų gaminančių vartotojų elektros apskaita yra automatizuojama, ir klientai savo valandinius į tinklus patiekto bei iš tinklus atgauto elektros kiekio rodmenis gali rasti ESO savitarnoje.

Už į tinklus patiektą ir vėliau atsiimtą elektrą atsiskaitoma pagal pasirinktą vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:
1.
Mokama už kiekvieną pagamintą ir vėliau susigrąžintą kilovatvalandę;
2.
Mokama fiksuota suma per mėnesį, priklausanti nuo elektrinės galios;
3.
Mokama ir už susigrąžintas kilovatvalandes, ir už elektrinės galią, bet abu mokesčiai taikomi dvigubai mažesni.
4.
Atsiskaitoma pagamintomis kilovatvalandėmis t.y. susigrąžinamas mažesnis negu pagamintas kilovatvalandžių kiekis.
Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo pasirinkimo skaičiuoklė
kWh
kW
Per metus mokamos sumos:
Perkamos EE tarifų planas
(visuomeninio tiekimo klientams)
Standartinis
0
Eur
Namai
0
Eur
Namai +
0
Eur
Atsiskaitymas už naudojimąsi tinklais
už kWh
0
Eur
už galią
0
Eur
už kWh ir galią
0
Eur
Atiduodama elektra
Nemokama
KAS YRA NUTOLĘS GAMINANTIS VARTOTOJAS?
Nutolęs gaminantis vartotojas elektrą vartoja viename taške, o ją gaminasi kitoje vietoje esančioje elektrinėje. Šie du taškai gali būti ir gretimi sklypai ar būti skirtingose šalies dalyse.

Visas nutolusio gaminančio vartotojo į tinklą patiektas ir kitoje vietoje atgautas elektros kiekis yra apmokestinamas už naudojimąsi tinklais. Visais kitais atvejais jam yra taikomi tie patys apskaitos principai, kaip ir paprastam gaminančiam vartotojui.

Klientai savo elektrinių išdalinimą ir priskyrimą kitiems vartojimo objektams gali atlikti ESO savitarnoje, skiltyje „Nutolusios elektrinės“
KAIP NUTOLUSIEMS GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS PASKIRSTOMA PAGAMINTA ELEKTRA?
Nutolusios elektrinės pagamintas kiekis yra priskiriamas kiekvienam vartojimo objektui atskirai, proporcingai pagal iš anksto išdalintą ir objektui priskirtą elektrinės galią.

Priskyrus elektrinės galią, sugeneruotos kilovatvalandės yra kaupiamos atskirai ir jos negali būti perkeliamos iš vieno objekto į kitą.
Pavyzdžiui,
 • 20 kW elektrinė išskaidoma ir 8 kW galia priskiriama objektui A, o 12 kW priskiriami objektui B.
 • Per mėnesį elektrinė pagamino 1000 kWh. Objektui A tenka 400 kWh, o objektui B tenka 600 kWh.
 • Objekte A per mėnesį suvartotos 360 kWh, o likusios 40 kWh perkeliamos į kitą mėnesį.
 • Objekte B per mėnesį suvartotos 620 kWh. 20 per mėnesį elektrinės nepagamintų kWh paimamos iš anksčiau sukaupto kiekio, arba, jeigu tokio nėra, perkamos iš elektros tiekėjo įprasta tvarka.
Ar gali objektai A ir B dalintis sukauptomis kilovatvalandėmis?
Negali, nes kiekvieno objekto elektros energijos kiekio apskaita yra vykdoma atskirai.
KOKIAS ELEKTRINES GALIU IŠDALINTI?
Gaminantys vartotojai gali priskirti dalį elektrinės tik kitiems savo nuosavybės teise valdomiems objektams.
Gamintojai gali priskirti dalį elektrinės kitiems objektams, kuriuose jie yra sudarę elektros tiekimo sutartį, nepriklausomai nuo objekto nuosavybės.
Jeigu norima elektrinės galią priskirti kitam asmeniui, tam reikalingas VERT išduodamas leidimas gaminti ir tai leidžiama tik naujoms elektrinėms.
KOKS GAMINANČIO VARTOTOJO PRIJUNGIMO PROCESAS?
Iki 30 kW
1.
Pateikite paraišką tapti gaminančiu vartotoju ESO savitarnoje
Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje. Čia visada matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Prijungimo sąlygas, prijungimo sutartį jums parengsime ir prijungimo įmoką suskaičiuosime per 5 darbo dienas (arba 10 darbo dienų jei reikės rengti projektą).

Informuosime jus paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu arba SMS žinute).

Pildant paraišką siūlome rinktis „projektuoja ESO“. Remiantis mūsų patirtimi, tik labai mažai daliai klientų, kurių elektrinės iki 30 kW, reikalinga rengti prijungimo projektą ir rekonstruoti ESO tinklą. Pasirinkus ESO kartu su prijungimo sąlygomis iš karto parengsime ir projektą (jei jis bus reikalingas) ir prijungimo sutartį.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:
 • Bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • LR paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją, jei paraišką pildote klientų aptarnavimo centre;
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas
2.
Pasirašykite prijungimo sutartį ir sumokėkite įmoką
Mums parengus prijungimo sąlygas, sutartį ir suskaičiavus prijungimo įmoką informuosime jus paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu arba SMS žinute). Prijungimo sutartį siūlome pasirašyti savitarnos svetainėje.

Sumokėti prijungimo paslaugos mokestį galite:
Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą prijungimo sutartį ir sumokėtą įmoką.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus prijungimo sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis. Pasirašius ir apmokėjus sutartį ESO darbus atliks:

 • Per 20 kalendorinių dienų, jei projektas nereikalingas arba
 • Per 60 kalendorinių dienų jei reikia projektuoti ir rekonstruoti ESO tinklą. Tuo atveju, jei projektą pasirinksite projektą rengti patys, per šį terminą reikės pateikti parengtą projektą ESO.
Atkreipiame dėmesį, kad parengtos prijungimo sąlygos galios 90 kalendorinių dienų, o pasirašius sutartį elektrinę turėsite įrengti per 20 kalendorinių dienų. Jeigu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektrinės numatytu terminu, prašysime iš naujo pateikti paraišką (1 žingsnis).
3.
Įrenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją
Įrenkite elektrinę. Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją.

Šiuo atveju pakanka nustatytos formos rangovo deklaracijos, patvirtinančios, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

Rangovo deklaraciją pateikite Internetinėje svetainėje www.eso.lt, čia.

Gavę rangovo deklaraciją (ir jums pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, 4 žingsnis) per nuotolį nuskaitomą skaitiklį su valdikliu įrengsime per 2 darbo dienas.

Jei nespėsite pateikti rangovo deklaracijos per sutarties galiojimo terminą (20 kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo), prašysime iš naujo pateikti paraišką (1 žingsnis)

Rekomendacijos elektrinės prijungimui


Deklaracijos forma
4.
Pasirašykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo arba persiuntimo paslaugų teikimo sutartį
Pasirašykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Elektros energijos pirmiko-pardavimo sutartis jums bus sudaryta su visuomeniniu tiekėju (jei nesate pasirinkęs nepriklausomo tiekėjo), jei esate pasirinkęs nepriklausomą tiekėją jums bus sudaryta persiuntimo paslaugų sutartis su ESO. Nepriklausomų tiekėjų sąrašą galite rasti čia.

Jeigu pasirinkote nepriklausomą tiekėją, praneškite apie tai ESO prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

Kaip tai padaryti?

 • Užpildykite nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo formą

 • Prisekite dokumentą čia.


 • Virš 30 kW
  1.
  Pateikite paraišką ESO savitarnoje išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti
  Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje.

  Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės elektrinės galią ir adresą.

  Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

  Informacija/ dokumentasKas kreipiasi?
  Privatus asmuoJuridinis asmuoAtstovas
  Fizinio asmensJuridinio asmens
  Asmens tapatybę patvirtinančios dokumento (LR paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija

  V

  V

  V

  V

  ESO abonento numeris

  V

  V

  V

  V

  Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti gaminančiam vartotojui   

  V

  V

  Juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantis dokumentas (Juridinių asmenų registro išrašas) 

  V

   

  V


  Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų.


  Kaip jus informuosime apie paraiškos statusą?

  Apie išankstinių sąlygų parengimą pranešime jūsų paraiškoje nurodytų būdų (el. paštu, SMS žinute ar telefonu).

  Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateikiama savitarnos svetainėje
  2.
  Pateikite dokumentus ir gaukite leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
  Pateikite prašymą ir reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

  Gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir išduos leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus.

  Daugiau informacijos apie tai, kaip gaunami leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje.
  3.
  Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
  KlientasESO

  Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje.

  Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės energijos elektrinės galią ir adresą.

  Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

  • Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją;
  • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.

  Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 5 darbo dienas.

  Apie prijungimo sąlygų parengimą jus informuosime jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute, telefonu).

  Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje.

  4.
  Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą
  Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal prijungimo sąlygas parengti ir suderinti su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus PDF formatu.
  5.
  Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką
  KlientasESO

  Pateikite prašymą ESO sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį.

  Pasirašykite sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:

  Atsiųskite kopiją paštu sutartyje nurodytu ESO adresu.

  Sumokėkite prijungimo paslaugos mokestį, kuris yra identiškas sutartyje nurodytai kainai:

  Sutarties projektą parengsime ir pateiksime per 5 darbo dienas nuo jūsų prašymo gavimo.

  Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

  6.
  Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui
  KLIENTO VEIKSMAIESO VEIKSMAI

  Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

  Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją. 

   

  Užsisakykite leidimą gaminti, kurį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

  Daugiau apie pažymą ir leidimą – tarybos puslapyje: www.regula.lt

  El. paštu informuosime jus apie prijungimo darbų pabaigą.

  Savitarnos svetainėje paskyroje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

  7.
  Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti
  • Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.
  • Gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.
  8.
  Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
  9.
  Pasirašykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo arba persiuntimo paslaugų teikimo sutartį
  Pasirašykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ara persiuntimo paslaugų teikimo sutartį. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis jums bus sudaryta su visuomeniniu tiekėju (jei nesate pasirinkęs nepriklausomo tiekėjo), jei esate pasirinkęs nepriklausomą tiekėją jums bus sudaryta persiuntimo paslaugų sutartis su ESO. Nepriklaysomų tiekėjų sąrašą galite rasti čia.


  Jeigu pasirinkote nepriklausomą tiekėją, praneškite apie tai ESO prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

  Kaip tai padaryti?

  • Užpildykite nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo formą
  • Prisekite dokumentą čia.

  Daugiau informacijos apie gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdus rasite čia

  Gaminančių vartotojų statistikos ataskaitą rasite čia

  Gaminančių vartotojų dažnai užduodamus klausimus ir atsakymus rasite čia

  Nutolusių gaminančių vartotojų dažnai užduodamus klausimus ir atsakymus rasite čia

  Klientų aptarnavimas
  Dujų avarinė tarnyba