Pradžia

Prijungimo klausimai

Kodėl dažnais atvejais sąlygų išdavimas užtrunka ilgiau?

Prijungimo sąlygas rengiantis inžinierius pagal nustatytas taisykles vertindamas elektrinės prijungimą turi gauti informaciją apie esamus tinklo parametrus, kurie svarbūs elektrinės stabiliam veikimui pvz. vyraujanti maksimali įtampa tinkle. Tokiu atveju, kai esamam tinkle, prie kurio norima prijungti gaminantį vartotoją, nėra įrengta prietaisų, galinčių parodyti tinklo įtampą, atliekami tinklo matavimai, kurie užtrunka ir sąlygos yra rengiamos ilgiau.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar galima pratęsti prijungimo sąlygų galiojimo laiką?

Prijungimo sąlygų galiojimo laikas nėra pratęsiamas. Pasibaigus prijungimo sąlygų galiojimo laikui, turėsite gauti naujas prijungimo sąlygas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad gaminančiam vartotojui, planuojančiam įsirengti iki 30 kW įrengtosios galios elektrinę, prijungimo sąlygos ir techniniai sprendiniai elektrinės prijungimui galioja 90 k. d., o patvirtinus prijungimo paslaugos sutartį, elektrinę turėsite įsirengti per prijungimo paslaugos sutarties 1.3. punkte nurodytą terminą, todėl prieš patvirtinant sutartį, rekomenduojame Jums įsivertinti, ar spėsite įsirengti elektrinę per 1.3 punkte nurodytą terminą, kuris bus pradėtas taikyti nuo prijungimo sutarties patvirtinimo.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas bus, jei įrengus elektrinę generuojama galia bus mažesnė negu prijungimo sąlygose arba Prijungimo paslaugos sutartyje?

Šią galią turėsite patikslinti pateikdami Rangovo deklaraciją (iki 30 kW galios imtinai gaminančių vartotojų elektrinėms) arba gamybos leidimą (virš 30 kW galios gaminančių vartotojų elektrinėms).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Ar galima įsirengti didesnės galios elektrinę nei nurodyta prijungimo sąlygose ir Prijungimo paslaugos sutartyje?

Norint įsirengti didesnės galios elektrinę, nei buvote nurodę elektrinės prijungimo paraiškoje ir jau yra išduotos prijungimo sąlygos bei Prijungimo paslaugos sutartis, tuomet reikalinga kreiptis dėl naujų prijungimo sąlygų ir Prijungimo paslaugos sutarties išdavimo, todėl, kad sąlygas išduodantis inžinierius turi iš naujo įvertinti tinklo galimybes priimti didesnę generuojamą galią, tam kad Jūsų elektrinė veiktų sklandžiai.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip apskaičiuojama elektrinės prijungimo kaina?

Prijungimo įmokos dydžiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklų energetikos įstatymo 201 straipsnio 11 punktu. Kadangi šiuo atveju Kliento gamybos įrenginiai prijungiami prie esamo Kliento objekto (vartojimo įrenginių), taikoma kainodara apibrėžta 11 punkto 2 papunktyje: “ kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 50 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintą įkainį”. Atitinkamai šie įstatymo punktai perkelti į Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos 42 punktą.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl ne visada galiu įsirengti tokios pat galios elektrinę?

Skirstomasis tinklas įrengtas taip kad užtikrinti vartotojams leistinosios naudoti galios patiekimą. Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos vartotojų naudojamos galios yra skaičiuojamos su tikimybiniu apkrovos koeficientu t.y. tikimybė, kad vienu metu visi vartotojai naudos maksimalią turimą galią yra maža ir ji yra apskaičiuota Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos skaičiuojamųjų apkrovų metodikoje. Atitinkamai pagal tikimybinį tinklo apkrovimą skirtomasis tinkas vartojimui įrengiamas atsižvelgiant į skaičiuotinas apkrovas. Pvz. 100 vartotojų paprašius suteikti po 10 kW leistinosios naudoti galios viename susijusiame tinklo taške (ta pati transformatorinė, ar linija) tinklas būtų įrengiamas ne 1000 kW, o 300 kW, nes būtų pritaikytas tikimybinis skirstomojo tinklo apkrovos koeficientas 0.3. Tuo tarpu tiems patiems 100 vartotojų įsirengus elektrines po 10 kW generuojamos galios, būtų laiko momentų kai visos elektrinės veiktų pilna 1000 kW galia, tokiu atveju elektrinėms tikimybinis tinklo apkrovos koeficientas lygus 1. Atitinkamai tai reiškia, kad norint generuoti 1000 kW bus reikalinga tinklo rekonstrukcija, kitų atveju pagal pateiktą pavyzdį elektrines galės įsirengti tik 30 proc klientų.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?