Susisiekime

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama ir savitarnoje pateikiama tiksli sąskaita faktūra

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito įprastine tvarka perkant trūkstamą elektros energiją.

Jeigu per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

 • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
 • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.

Jeigu gaminantis vartotojas turi pasirinkęs kelių laiko zonų tarifų planą, tuomet į skirtingas laiko zonas yra išdalinamas tik trūkstamas elektros energijos kiekis, o į tinklą patiektas kiekis yra kaupiamas viena laiko zona. Trūkstamas elektros energijos kiekis yra išdalinamas į kelias laiko zonas proporcingai einamojo mėnesio elektros vartojimo įpročiams.


Pavyzdžiui, turint dviejų laiko zonų tarifų planą: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikėte 50 kWh, jūs suvartotojoje 150 kWh (iš kurių 60 kWh suvartota dienos metu, o 90 kWh nakties / savaitgalio metu), tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Likusios 100 kWh yra proporcingai, pagal einamojo mėnesio suvartojimo įpročius išdalinamos į laiko zonas:
 • Dienos metu suvartota 60 / 150 = 40% EE kiekio
 • Nakties ir savaitgalio metu suvartota 90 / 150 = 60% EE kiekio
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama dienos tarifu: 100 kWh x 40% = 40 kWh
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama nakties ir savaitgalio tarifu: 100 kWh x 60% = 60 kWh.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu per einamąjį mėnesį į tinklus pateikėte daugiau nei suvartotoje, arba anksčiau sukaupto EE kiekio užtenka padengti per mėnesį suvartotą kiekį, elektros energijos kiekis į laiko zonas nėra dalinamas.
Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą (tuo atveju, jei elektros energiją Jums tiekia visuomeninis tiekėjas, kainos nurodytos UAB „Ignitis“ interneto svetainėje) kaip ir kiti vartotojai

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki 2024 metų kovo 31 dienos nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas). Už tą kiekį iš savo elektros energijos tiekėjo galite gauti kompensaciją, dėl jos turite kreiptis į savo tiekėją.

 

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

 Kainos, galiojančios nuo 2023.01.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,049
Eur/kWh

0,05929
Eur/kWh

0,020
Eur/kWh

0,0242
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią

Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)

3,26 
Eur/kW/mėn.

3,9446
Eur/kW/mėn.

 1,33

Eur/kW/mėn.

 1,6093

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 12%

(gaminančiam vartotojui lieka 88%)

12%
(gaminančiam vartotojui lieka 88%)

6% 
(gaminančiam vartotojui lieka 94%)6% 
(gaminančiam vartotojui lieka 94%)

 

 

Kainos, galiojančios nuo 2022.01.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,037
Eur/kWh

0,04477
Eur/kWh

0,018
Eur/kWh

0,02178
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią

Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)

2,08 
Eur/kW/mėn.

2,5168
Eur/kW/mėn.

 0,99

Eur/kW/mėn.

 1,1979

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu
(taikomas iki 2022-06)
Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,019
Eur/kWh

1,04
Eur/kW/mėn.

 

0,02299
Eur/kWh

1,2584
Eur/kW/mėn.

 

0,009
Eur/kWh

0,49
Eur/kW/mėn.

 

0,01089
Eur/kWh

0,5929
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 33%

(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

33%
(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)

 

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės leistinąją generuoti galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės leistinąją generuoti galią esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojama elektrinės leistinosios generuoti galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
Apskaitos laikotarpis 2020-2021 m. 2021-2022 m. 2022-2023 M.
Balandis 0,02831 0,04939 0,12717
Balandis - Gegužė 0,03017 0,05125 0,15273 
Balandis - Birželis

0,03926

0,06505  0,18068 

Balandis - Liepa

0,03965 0,07537  0,21775

Balandis - Rugpjūtis

0,04252

0,07871

0,28739 

Balandis - Rugsėjis

0,04300

0,08567

0,29818 

Balandis - Spalis

0,04325

0,09041 

0,29006 

Balandis - Lapkritis

0,04335

0,09143  0,28906 

Balandis - Gruodis

0,04349

0,09233  0,28879 

Balandis - Sausis

0,04357

0,09377  0,28725 
Balandis - Vasaris 0,04410 0,09464   
Balandis - Kovas 0,04506 0,10485   
Kaip pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali keisti atsiskaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme)

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą gali:

 1. pateikti prašymą ESO savitarnoje. Prašymą galite rasti prisijungę prie ESO savitarnos čia.
 2. pateikti prašymą el. paštu [email protected].

Prašymo forma

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai pateiktos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti tiekėjo pateikiamose sąskaitose už elektros energiją, bei ESO savitarnos svetainėje.