Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

  • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
  • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama ir savitarnoje pateikiama tiksli sąskaita faktūra. Atkreipiame dėmesį, kad gaminančių vartotojų elektros kiekių apskaita vykdoma tik pagal vienos laiko zonos skaitiklių rodmenis (ši sąlyga numatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse).

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

  • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
  • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
  • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

  • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
  • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

  • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
  • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
  • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius ir šį savo savo sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kitų metų kovo 31 d.
Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą (tuo atveju, jei elektros energiją Jums tiekia visuomeninis tiekėjas, kainos nurodytos UAB „Ignitis“ interneto svetainėje) kaip ir kiti vartotojai

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

 

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

Nuo 2018.06.01 pasikeitus Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymui gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą gali atsiskaityti rinkdamiesi vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

 Kainos, galiojančios nuo 2019.01.01

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už gautą energiją

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,0352
Eur/kWh

0,042592 
Eur/kWh

0,0170 
Eur/kWh

0,02057 
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią  

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

1,79
Eur/kW/mėn.

 

2,1659
Eur/kW/mėn.

 

0,87
Eur/kW/mėn.

 

1,0527
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,0176
Eur/kWh

0,90
Eur/kW/mėn.

 

0,021296
Eur/kWh

1,089
Eur/kW/mėn.

 

0,0085
Eur/kWh

0,43
Eur/kW/mėn.

 

0,010285
Eur/kWh

0,5203
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio

 

36%
(gaminančiam vartotojui lieka 64%)

   

20%(gaminančiam vartotojui lieka 80%)

 

Kainos, galiojančios nuo 2018.06.01 iki 2018.12.31

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už gautą energiją

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,03203
Eur/kWh

0,03876 
Eur/kWh

0,01557 
Eur/kWh

0,01884 
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią  

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

1,671
Eur/kW/mėn.

 

2,022
Eur/kW/mėn.

 

0,815
Eur/kW/mėn.

 

0,986
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,01602
Eur/kWh

0,836
Eur/kW/mėn.

 

0,01938
Eur/kWh

1,012
Eur/kW/mėn.

 

0,00779
Eur/kWh

0,407
Eur/kW/mėn.

 

0,00943
Eur/kWh

0,492
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio

 

38%
(gaminančiam vartotojui lieka 62%)

   

23%(gaminančiam vartotojui lieka 77%)

 

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Kaip pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Atkreipiame dėmesį, kad gaminantys vartotojai atsikaitymo būdą keisti gali ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą turėtų el. paštu info@eso.lt pateikti prašymą.

Prašymo forma

 

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti išrašomose sąskaitose už suvartotą elektros energiją. Kiekvieno mėnesio sąskaitas galite rasti savitarnos svetainėje

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba