Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama ir savitarnoje pateikiama tiksli sąskaita faktūra

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito įprastine tvarka perkant trūkstamą elektros energiją.

Jeigu per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

 • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
 • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.

Jeigu gaminantis vartotojas turi pasirinkęs kelių laiko zonų tarifų planą, tuomet į skirtingas laiko zonas yra išdalinamas tik trūkstamas elektros energijos kiekis, o į tinklą patiektas kiekis yra kaupiamas viena laiko zona. Trūkstamas elektros energijos kiekis yra išdalinamas į kelias laiko zonas proporcingai einamojo mėnesio elektros vartojimo įpročiams.


Pavyzdžiui, turint dviejų laiko zonų tarifų planą: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikėte 50 kWh, jūs suvartotojoje 150 kWh (iš kurių 60 kWh suvartota dienos metu, o 90 kWh nakties / savaitgalio metu), tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Likusios 100 kWh yra proporcingai, pagal einamojo mėnesio suvartojimo įpročius išdalinamos į laiko zonas:
 • Dienos metu suvartota 60 / 150 = 40% EE kiekio
 • Nakties ir savaitgalio metu suvartota 90 / 150 = 60% EE kiekio
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama dienos tarifu: 100 kWh x 40% = 40 kWh
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama nakties ir savaitgalio tarifu: 100 kWh x 60% = 60 kWh.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu per einamąjį mėnesį į tinklus pateikėte daugiau nei suvartotoje, arba anksčiau sukaupto EE kiekio užtenka padengti per mėnesį suvartotą kiekį, elektros energijos kiekis į laiko zonas nėra dalinamas.
Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą (tuo atveju, jei elektros energiją Jums tiekia visuomeninis tiekėjas, kainos nurodytos UAB „Ignitis“ interneto svetainėje) kaip ir kiti vartotojai

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki kovo 31 d. nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas).

 

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

 Kainos, galiojančios nuo 2022.01.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,037
Eur/kWh

0,04477
Eur/kWh

0,018
Eur/kWh

0,02718
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už įrengtąją elektrinės  galią

Už įrengtą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

2,08 
Eur/kW/mėn.

2,5168
Eur/kW/mėn.

 0,99

Eur/kW/mėn.

 1,1979

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,019
Eur/kWh

1,04
Eur/kW/mėn.

 

0,02299
Eur/kWh

1,2584
Eur/kW/mėn.

 

0,009
Eur/kWh

0,49
Eur/kW/mėn.

 

0,01089
Eur/kWh

0,5929
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 

41%
(gaminančiam vartotojui lieka 59%)

 
41%
(gaminančiam vartotojui lieka 59%)

26% 
(gaminančiam vartotojui lieka 74%)
26% 
(gaminančiam vartotojui lieka 74%)

 


Kainos, galiojančios nuo 2021.01.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,045
Eur/kWh

0,05445
Eur/kWh

0,023
Eur/kWh

0,02783
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už įrengtąją elektrinės  galią  

Už įrengtą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

2,64 
Eur/kW/mėn.

 

3,1944
Eur/kW/mėn.

 

1,36
Eur/kW/mėn.

 

1,6456
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,022
Eur/kWh

1,32 
Eur/kW/mėn.

 

0,02662
Eur/kWh

1,5972
Eur/kW/mėn.

 

0,011
Eur/kWh

0,68
Eur/kW/mėn.

 

0,01331
Eur/kWh

0,8228
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 

41%
(gaminančiam vartotojui lieka 59%)

 
41%
(gaminančiam vartotojui lieka 59%)

26% 
(gaminančiam vartotojui lieka 74%)
26% 
(gaminančiam vartotojui lieka 74%)

 


Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
Apskaitos laikotarpis 2020-2021 m. 2021-2022 m.
Balandis 0,02831 0,04939
Balandis - Gegužė 0,03017 0,05125
Balandis - Birželis

0,03926

0,06505 

Balandis - Liepa

0,03965 0,07537 

Balandis - Rugpjūtis

0,04252

0,07871

Balandis - Rugsėjis

0,04300

0,08567

Balandis - Spalis

0,04325

0,09041 

Balandis - Lapkritis

0,04335

 

Balandis - Gruodis

0,04349

 

Balandis - Sausis

0,04357

 
Balandis - Vasaris 0,04410  
Balandis - Kovas 0,04506  
Kaip pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Atkreipiame dėmesį, kad gaminantys vartotojai atsikaitymo būdą keisti gali ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą turėtų el. paštu info@eso.lt pateikti prašymą.

Prašymo forma

 

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai pateiktos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti tiekėjo pateikiamose sąskaitose už elektros energiją, bei ESO savitarnos svetainėje.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba