Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Nutolę gaminantys vartotojai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie nutolusius gaminančius vartotojus, susiejimo ir apskaitymo principus, elektrinei bei vartojimo objektui taikomus reikalavimus.

Kas yra nutolęs gaminantis vartotojas?

Nuo 2019 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos bei Elektros energetikos įstatymo pokyčiai, leidžiantys 1) gaminančių vartotojų generacijos pajėgumams būti geografiškai nutolusiems nuo vartojimo taško, ir 2) vieną elektrinę pasidalinti gaminančių vartotojų grupei.

Pirmoji sąlyga leidžia gaminančiam vartotojui elektrą gaminti viename, o ją vartoti kitame objekte, nepriklausomai nuo jų tarpusavio atstumo. Šiame modelyje elektrinė ar jos dalis yra laikoma nutolusia elektrine, o objektas, kuriame yra vartojama elektros energija – vartojimo objektu. Toks vartojimo objektas, kuriam yra priskiriama nutolusios elektrinės generavimo galia, tampa nutolusiu gaminančiu vartotoju, ir jam yra taikomos tos pačios sąlygos ir galimybės, kaip įprastam gaminančiam vartotojui, kuris gamina ir vartoja tame pačiame objekte.

Antroji sąlyga leidžia nutolusią elektrinę išsidalinti gaminančių vartotojų grupei. Tai reiškia, kad viena elektrinė gali būti virtualiai sudalinta į keletą dalių, ir priskirta keliems to paties kliento vartojimo objektams, ar net keliems skirtingiems klientams. Elektrinę padalinus į kelias dalis ir jas priskyrus prie skirtingų vartojimo objektų, kiekvienam vartojimo objektui tenkanti elektrinės pagaminta elektros energijos dalis yra proporcinga tam vartojimo objektui priskirtos elektrinės dalies galiai.

Kas yra nutolusi elektrinė, ir kaip ją prijungti prie skirstomųjų tinklų?

Nutolusios elektrinės terminas visuomet vartojamas sąsajos su vartojimo objektu metu. Tai – iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją generuojantis įrenginys, kuris jau yra prijungtas prie skirstymo tinklų. Nutolusia elektrine gali būti tiek elektrinė su atskiru elektros įvadu, tiek per jau esamo vartojimo objekto įvadą prijungta gaminančio vartotojo elektrinė.

Naujos elektrinės su nauju elektros įvadu privalo būti prijungtos pagal gamintojo prijungimo procesą. Daugiau informacijos apie elektros gamintojo prijungimą rasite čia: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/elektros-gamintojams/elektros-prijungimas-gamintojams/ketinate-elektra-parduoti-rinkos-salygomis.html

Daugiau informacijos kaip tapti gaminančiu vartotoju su dvikrypte apskaita rasite čia: https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/gaminantis-klientas.html

Nutolusios elektrinės galia gali būti priskiriama kitiems asmenims tik tuomet, kai yra gaunamas specialus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) leidimas gaminti, o šis yra išduodamas tik anksčiau neeksploatuotoms elektrinėms. Daugiau informacijos apie leidimus rasite čia: http://vei.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas-1/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas

Kaip priskirti jėgainę prie vartojimo objekto?

Elektrinę prijungus prie tinklų, jos galia gali būti išdalinama ir priskiriama keletui skirtingų vartojimo objektų. Elektrinė gali būti prijungiama atskiru įvadu kaip gamintojas, arba prie jau esančio vartojimo įvado, paprastą elektros vartotoją padarant gaminančiu vartotoju su dvikrypte elektros apskaita. Susieti nutolusią elektrinę su vartojimo objektu galima ESO savitarnoje skyriuje „Nutolusios elektrinės“ arba gyvai užpildant prašymą klientų aptarnavimo centruose. Savitarnoje taipogi galėsite stebėti elektrinių priskyrimo būseną, priskirtus naudotojus bei vartojimo objektus.

Nutolusią elektrinę išdalinti dalimis ir priskirti prie vartojimo objektų galima ESO savitarnos skyriuje „Nutolusios elektrinės“ arba pateikus prašymą gyvai klientų aptarnavimo centruose. Abiem atvejais elektrinės savininko bus prašoma pateikti šią informaciją:

 1. Elektrinės savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (savininko identifikavimui);
 2. Elektrinės adresas ir objekto numeris (elektrinės identifikavimui);
 3. Priskiriamo vartojimo objekto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (nepildoma, kai pateikiamas savo vartojimo objektas);
 4. Priskiriamo vartojimo objekto savininko kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris);
 5. Suteikiama elektrinės galia, kilovatais;
 6. Priskiriamo vartojimo objekto adresas ir objekto numeris (objekto identifikavimui)
 7. Data, nuo kurios prašote priskirti nurodytą galią.

Prašymo formose galima pateikti informaciją naujo vartojimo objekto priskyrimui, priskirtos galios korekcijoms ar sąsajos nutraukimui.

Priskiriant vartojimo objektą svarbu įsitikinti, kad būtų tenkinami šie reikalavimai:

 1. Nurodytas vartojimo objektas privalo priklausyti nurodytam objekto savininkui nuosavybės teise, ir nurodytas vartojimo objekto savininkas turi turėti Elektros energijos pirkimo-perdavimo sutartį sudarytą savo vardu;
 2. Vartojimo objektas vienu metu gali turėti priskirtą galią tik iš vienos nutolusios elektrinės;
 3. Priskiriama elektrinės galia negali viršyti vartojimo objekto leistinosios vartoti galios;
 4. Norint elektrinę (ar jos dalį) priskirti kito asmens vartojimo objektui privaloma turėti specialų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamą leidimą gaminti, ir jėgainės įranga turi būti neeksploatuota iki šio leidimo gaminti.

Atkreipiame dėmesį, jog klientui per greičiau nei metus atsisakius būti gaminančiu vartotoju ir tapus įprastu elektros vartotoju, skirstomųjų tinklų operatorius gali pareikalauti kompensuoti skaitiklio automatizavimo išlaidas, kurių dydis priklausys nuo įrengto skaitiklio tipo.

Kaip apskaitomas nutolusio gaminančio vartotojo pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis?

Nutolusio gaminančio vartotojo elektros apskaita yra sujungiama iš dviejų atskirų skaitiklių:

Vartojimo objekto elektros skaitiklis apskaito iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;

Nutolusios elektrinės objekte esančio elektros skaitiklio rodmenys yra naudojami suskaičiuoti prie elektrinės priskirtam vartojimo objektui tenkančią pagamintos ir į tinklą pateikto energijos kiekio dalį. Konkrečiam vartojimo objektui priskiriama į tinklą pateikto elektros energijos kiekio dalis suskaičiuojama proporcingai tam vartojimo priskirtai elektrinės galiai (pavyzdys žemiau).

Kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaičius abiejų skaitiklių rodmenis yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

 


Pavyzdžiui: jei per mėnesį visa 100 kW galios nutolusi elektrinė pagamino ir pateikė į tinklus 4000 kWh, iš visos jėgainės prie Jūsų vartojimo objekto yra priskirta 5 kW elektrinės galia, o Jūsų vartojimo objekte per mėnesį suvartota 250 kWh, tai:

 • Jūsų vartojimo objektui per šį mėnesį priskiriamas elektros energijos kiekis yra 4000 kWh (visas elektrinės į tinklus patiektas kiekis) / 100 kW (visos elektrinės galia) x 5 kW (Jūsų vartojimo objektui priskirta galia) = 200 kWh;
 • Už šias 200 kWh, atgautų iš ESO tinklo nutolęs gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?“.
 • Už likusias 50 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu ankstesniais mėnesiais buvote sukaupęs į tinklą pateiktą bet nesuvartoto elektros energijos kiekio, tai pirmiausia naudojamas anksčiau sukauptas kiekis. Jei jo neužtenka, tuomet už likutį turėsite atsiskaityti pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu per mėnesį suvartojimas buvo mažesnis nei į tinklą pateiktas kiekis, tuomet skirtumas yra kaupiamas ir perkeliamas į ateities mėnesius. Šį sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kovo 31 dienos.

Kokie gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

Nuo 2018.06.01 pasikeitus Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymui gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą gali atsiskaityti rinkdamiesi vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

Kainos, galiojančios nuo 2019.01.01

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už gautą energiją

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,0352
Eur/kWh

0,042592 
Eur/kWh

0,0170 
Eur/kWh

0,02057 
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią  

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

1,79
Eur/kW/mėn.

 

2,1659
Eur/kW/mėn.

 

0,87
Eur/kW/mėn.

 

1,0527
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,0176
Eur/kWh

0,90
Eur/kW/mėn.

 

0,021296
Eur/kWh

1,089
Eur/kW/mėn.

 

0,0085
Eur/kWh

0,43
Eur/kW/mėn.

 

0,010285
Eur/kWh

0,5203
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio

 

36%
(gaminančiam vartotojui lieka 64%)

   

20%(gaminančiam vartotojui lieka 80%)

 

Kainos, galiojančios nuo 2018.06.01 iki 2018.12.31

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už gautą energiją

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,03203
Eur/kWh

0,03876 
Eur/kWh

0,01557 
Eur/kWh

0,01884 
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią  

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

 

1,671
Eur/kW/mėn.

 

2,022
Eur/kW/mėn.

 

0,815
Eur/kW/mėn.

 

0,986
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,01602
Eur/kWh

0,836
Eur/kW/mėn.

 

0,01938
Eur/kWh

1,012
Eur/kW/mėn.

 

0,00779
Eur/kWh

0,407
Eur/kW/mėn.

 

0,00943
Eur/kWh

0,492
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio

 

38%
(gaminančiam vartotojui lieka 62%)

   

23%(gaminančiam vartotojui lieka 77%)

 

 

Jei gaminantis vartotojas pasirenka atsiskaitymo būdą už elektrinės instaliuotą galią arba atsiskaitymą pagal procentą nuo patiekto į tinklą energijos kiekio, tokiu atveju gaminantis vartotojas už atgautos elektros energijos kilovatvalandes nemoka.

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės įrengtąją galią ar pasirinkus mišrų atsiskaitymo būdą esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba