Susisiekime

Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis gamintojams

Žemėlapyje pateikiame preliminarią informaciją apie laisvas galias elektros energijos gamintojams 110/35/10 kV, 110/10 kV bei 35/10 kV transformatorių pastotėse. Laisva generuoti galia apskaičiuota iš transformatorių pastočių galios transformatorių nominalios galios atėmus prijungtų elektrinių galias bei rezervuotas galias kitiems gamintojams dar tebevystantiems projektus. Laisva generuoti galia nereiškia, kad nebus poreikio atlikti tinklo rekonstrukcijos dėl kitų techninių aplinkybių (galios transformatorių įtampos reguliatorių įrengimas/keitimas, kompensacinių ričių įrengimas/keitimas, paskirstymo įrenginių rekonstrukcija ir kt.). Nesant laisvos galios, naujų objektų prijungimas taip pat galimas, tačiau pareikalautų ženkliai didesnių investicijų už prijungimo paslaugą. Žemėlapis pateiktas kaip preliminari informacija investuotojams, ieškantiems potencialių vietų vystyti objektus, kuriems reikalingi dideli elektros energijos gamybos poreikiai.

Viso ESO 110 kV tinkle (pastotėse, iš ESO pusės ) yra 2968,88 MW galios;
Prijungta 110 kV tinkle (pastotėse, iš ESO pusės) yra 604,92 MW galios;
Rezervuota 110 kV tinkle (pastotėse, iš ESO pusės) yra 987,21 MW galios;
Laisva galia ESO dalyje pastotėse, įvertinus perdavimo tinklo ribojimus yra 936,06 MW galios.  

110 kV transformatorių pastotės35 kV transformatorių pastotės

 


Paaiškinimai:

 - ESO tinkle laisvos galios yra, LITGRID AB laisvos galios nėra. Laisvos galios elektros energijos gamintojų prijungimui nėra įvertinus perdavimo tinklo operatoriaus pralaidumus. Reikalingas perdavimo tinklo rekonstravimas norint prijungti gamintojų elektrines. Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas arba techninio projekto derinimo metu. Perdavimo tinklų operatoriaus LITGRID AB 110 kV perdavimo linijų pralaidumus galite sužinoti čia.
 
 - ESO tinkle laisvos galios nėra, LITGRID AB laisvos galios yra. Reikalingas skirstomųjų tinklų pertvarkymas. Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas arba techninio projekto derinimo metu. 
 
 - ESO tinkle laisvos galios yra, LITGRID AB laisvos galios yra. Perdavimo tinklo ribojimai nenumatyti, elektros energijos gamintojų prijungimas prie transformatorinės ir susijusių tinklų galimas neviršijant nurodytos laisvos generuoti galios (neatsižvelgiant į transformatorinės rekonstrukcijos poreikį dėl įtampos reguliavimo, kompensacinių ričių įrengimo, paskirstymo įrenginių išplėtimo ir kt.). Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas, arba techninio projekto derinimo metu.
 
 - ESO tinkle laisvos galios nėra, LITGRID AB laisvos galios nėra. Laisvos galios elektros energijos gamintojų prijungimui nėra. Reikalingas esminis skirstomojo ir perdavimo tinklo rekonstravimas norint prijungti gamintojų elektrines. Konkretūs techniniai reikalavimai nustatomi išduodant išankstines ir prijungimo sąlygas arba techninio projekto derinimo metu. Perdavimo tinklų operatoriaus LITGRID AB 110 kV perdavimo linijų pralaidumus galite sužinoti čia
 
  • Laisva galia elektrinių prijungimui, MW – tai laisva galia įvertinus ir LITGRID AB (Perdavimo tinklų operatoriaus) 110 kV perdavimo linijų pralaidumus. Nesant pralaidumų LITGRID elektrinių prijungimas negalimas.
  • ESO tinklo pralaidumas, MW – tai galima laisva galia neįvertinus LITGRID AB (Perdavimo tinklų operatoriaus) 110 kV perdavimo linijų pralaidumų.
  • Prijungta galia, MW – Suminė visų prijungtų prie pastotės elektrinių galia.
  • Rezervuota galia, MW – suminė visų planuojamų prijungti elektrinių galia pagal sudarytus ketinimų protokolus, išduotas prijungimo sąlygas gamintojams (kai ketinimų protokolas yra nereikalingas) ir išduotas prijungimo sąlygas gaminantiems vartotojams. Visi ketinimų protokolą sudarę gamintojai privalo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Visą sąrašą galite rasti čia.

    ESO sudarytų ir galiojančių ketinimų protokolų sąrašas pateiktas čia

Pavyzdys Joniškio TP: 

Visa TP galia yra 12,8 MW; Prijungta galia 4,21 MW; Rezervuota galia 2,77 MW;

Laisva galia elektrinių prijungimui 0 MW, bet tuo tarpu ESO tinklo pralaidumas yra 5,82 MW. Tai reiškia, kad ESO tinkle dar būtų 5,82 MW galios, tačiau yra ribojimas iš perdavimo tinklų operatoriaus ir tai pareikalautų esminio perdavimo tinklo rekonstravimas norint prijungti gamintojų elektrines. 

Ar ši informacija Jums aiški?