Transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapiai gamintojų prijungimui

Šis žemėlapis yra skelbiamas remiantis Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 24 dalimi. Žemėlapiu siekiama užtikrinti lengvai prieinamą ir skaidrią informaciją apie galimybes pasinaudoti elektros tinklais, plėtojant elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus.

Informacija parengta remiantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašu (toliau – Aprašas arba PETA) (visą Aprašą skaitykite čia).

Laisvi pralaidumai ruožuose yra peržiūrimi kas 3 mėnesius su LITGRID po kiekvieno tinklų naudotojų, kuriems LITGRID pagal PETA nustatytą tvarką patvirtina galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo. Elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijos ir pralaidumų dalys peržiūrimi kartą per kalendorinius metus.

Žemėlapio informacija aktuali visiems, kurių elektrinės didžiausias pajėgumas (Pmax) daugiau kaip 100 kW ir leistina generuoti galia (LGG) daugiau kaip 10 kW

Pagrindinis pokytis žemėlapyje – pasikeitusios prioritetinės grupės (krepšelių sistema). Šioje lentelėje pavaizduota, kokios grupės buvo iki Aprašo pokyčio ir kokios atsirado po 2024 m. birželio 12 d. įsigaliojusio Aprašo pokyčio: įgalintas 9 krepšelių sistemos pakeitimas į 3 krepšelių sistemą ir numatyti atskiri krepšeliai su sistemos balanso ribojimais.

Transformatorių pastotės transformatoriaus(-ių) keitimo poreikis išankstinėse prijungimo sąlygose ir prijungimo sąlygose elektrinėms, hibridinėms elektrinėms ir kaupimo įrenginiams, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia (LGG) ne didesnė kaip 10 kW, nenumatomas iki tol, kol pagal metinį maksimalios atvirkštinės generacijos matavimą į 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožą konkrečioje transformatorių pastotėje neviršija 80 proc. vieno galios transformatoriaus vardinės aktyvios galios dydžio, įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1, atsižvelgiat į tai, ar yra galimybė prijungti tokias elektrines, vadovaujantis Aprašo ‎85 punktu.

ESO periodiškai derina su LITGRID galimybes prijungti elektrines, kurių leistina generuoti galia neviršija 10 kW, nesant laisvo pralaidumo ruožuose.

Aktualu elektrinėms, kurių planuojamas Pmax > 100 kW

Kas yra Pmax? Tai didžiausia ilgalaikė aktyvioji galia, kurią gali užtikrinti elektros energijos gamybos modulis, atėmus į tinklą netiekiamą tik to elektros energijos gamybos modulio veikimui užtikrinti būtiną galią, nustatyta prijungimo susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir elektros energijos gamybos objekto savininko susitarimu; arba kitaip – didžiausia nominali aktyvioji galia, kurią gali generuoti jūsų keitiklis / keitikliai.

Techninis transformatorių pralaidumas pateiktas nevertinant N-1 (neveikiant vienam iš pastotės galios transformatorių) režimo. Šį pralaidumą galima suteikti su sąlyga, kad tinklų naudotojas sutinka su ESO nustatomais techniniais ribojimais esant N-1 tinklo režimui, t. y. tinklų naudotojas turi sutikti su sąlyga, kad dėl kokių nors priežasčių neveikiant vienam iš galios transformatorių elektrinė veikti negalės.

Pmax iki 100 kW, o leistina generuoti galia > 10 kW, reikia žiūrėti į N-1 lauko reikšmę žemėlapyje, jo nesant, rinktis leistinos generuoti galios dydį 10 kW paraiškos pildymo metu.

Laisva generuoti galia kiekvienoje transformatorinėje apskaičiuota iš transformatorinės pastotės techninės galios atėmus prijungtų elektrinių galias bei rezervuotas galias kitiems tinklų naudotojams, vystantiems projektus

Atkreipiame dėmesį, jeigu laisvo pajėgumo ruožuose yra, tai nereiškia, kad negali būti numatyta ESO tinklo dalies rekonstrukcija. Visus sprendimus matysite išduotose prijungimo sąlygose.

Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių gamybos įrenginiai jungiami prie tinklo, kai prijungiamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia neviršija vartojimo objektui suteiktos leistinos naudoti galios, moka 50 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų (faktinių išlaidų). Kiti gamintojai moka 100 proc. skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų. Daugiau apie įmokas skaitykite čia. Taip pat Gamintojai gali rinktis ir FAST TRACK modelį.

110 kV transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis saulės elektrinėms.

 

Informaciją apie LITGRID AB 110 kV tinklų ruožų laisvų galių paskirstymą saulės elektrinių prioritetinėms grupėms galima rasti čiaKrepšelių laisvas pajėgumas naujinamas kasdien.

                           110 kV transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis vėjo elektrinėms.

Informaciją apie LITGRID AB 110 kV tinklų ruožų laisvų galių paskirstymą vėjo elektrinių prioritetinėms grupėms galima rasti čiaKrepšelių laisvas pajėgumas naujinamas kasdien.

Paaiškinimai:

 - ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo yra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio techninio pralaidumo nėra
- ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo nėra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio techninio pralaidumo yra
ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo yra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio pralaidumo yra
ESO pastotėje laisvo techninio pralaidumo nėra, LITGRID AB 110 kV tinklų ruože laisvo techninio ir
balansinio pralaidumo nėra


 
  • Laisva galia elektrinių prijungimui, MW – tai laisva galia įvertinus LITGRID 110 kV perdavimo linijų pralaidumus. Nesant pralaidumų prioritetinei grupei LITGRID 110 kV ruože, elektrinių prijungimas konkrečioje prioritetinėje grupėje negalimas.
  • ESO tinklo techninis pralaidumas, MW – tai laisva galia neįvertinus LITGRID 110 kV perdavimo tinklų ruožo pralaidumo.
  • Prijungta ir rezervuota galia, MW – suminė visų prijungtų prie pastotės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių galia ir suminė visų planuojamų prijungti elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių galia pagal sudarytus ketinimų protokolus, išduotas prijungimo sąlygas gamintojams ir asmenims, prijungiantiems energijos kaupimo įrenginius (kai ketinimų protokolas yra nereikalingas) ir išduotas prijungimo sąlygas gaminantiems vartotojams. Visi ketinimų protokolą sudarę gamintojai privalo gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, o asmenys, prijungiantys energijos kaupimo įrenginius – generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių. Visą sąrašą galite rasti čia.

ESO sudarytų ir galiojančių ketinimų protokolų sąrašas pateiktas čia.

Ar ši informacija Jums aiški?

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).