Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui ESO apskaičiuoja ir savitarnos svetainėje pateikia tikslią sąskaitą

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • Kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
 • Kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
 • Kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal šiuos vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

 • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
 • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.

Jeigu gaminantis vartotojas turi pasirinkęs kelių laiko zonų tarifų planą, tuomet į skirtingas laiko zonas yra išdalinamas tik trūkstamas elektros energijos kiekis, o į tinklą patiektas kiekis yra kaupiamas viena laiko zona. Trūkstamas elektros energijos kiekis yra išdalinamas į kelias laiko zonas proporcingai einamojo mėnesio elektros vartojimo įpročiams.


Pavyzdžiui, turint dviejų laiko zonų tarifų planą: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikėte 50 kWh, jūs suvartotojoje 150 kWh (iš kurių 60 kWh suvartota dienos metu, o 90 kWh nakties / savaitgalio metu), tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Likusios 100 kWh yra proporcingai, pagal einamojo mėnesio suvartojimo įpročius išdalinamos į laiko zonas:

 • Dienos metu suvartota 60 / 150 = 40% EE kiekio
 • Nakties ir savaitgalio metu suvartota 90 / 150 = 60% EE kiekio
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama dienos tarifu: 100 kWh x 40% = 40 kWh
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama nakties ir savaitgalio tarifu: 100 kWh x 60% = 60 kWh.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu per einamąjį mėnesį į tinklus pateikėte daugiau nei suvartotoje, arba anksčiau sukaupto EE kiekio užtenka padengti per mėnesį suvartotą kiekį, elektros energijos kiekis į laiko zonas nėra dalinamas.

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

Nuo 2022-07-01 nebuitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas atsiskaito pagal pasirinktą elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą (kainos žemosios įtampos vartotojamskainos vidutinės įtampos vartotojams).

Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Nebuitiniai gaminantys vartotojai nepriklausomai nuo to ar yra atgauna savo pagamintą/sukauptą energiją, ar vartoja trūkstamą energiją, už operatoriaus tinklų paslaugas atsiskaito pagal tas pačias elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas kaip ir kiti nebuitiniai vartotojai.

Gaminantys vartotojai gauna naudą, nes už atgautą kiekį nemoka šių energijos dedamųjų kainos dalių: už energiją (nes gaminantis vartotojas atgauna savo anksčiau pagamintą/sukauptą kiekį ir tos energijos dalies nereikia pirkti iš Tiekėjo) ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

Atsiskaitymai už paslaugas pagal ESO išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki 2024 metų kovo 31 dienos nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas). Už tą kiekį iš savo elektros energijos tiekėjo galite gauti kompensaciją, dėl jos turite kreiptis į savo tiekėją.

 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
Apskaitos laikotarpis EUR/KWH
2024.04 - 2024.04 0,04341
2024.04 - 2024.05 0,04504
2024.04 - 2024.06 0,05494
Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs > Nebuitiniai klientai patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti bendrovės išplėstinėse skaičiuotėse už suvartotą elektros energiją. Kiekvieno mėnesio sąskaitas galite rasti savitarnos svetainėje

Kas yra gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupė?

Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis yra skaičiuojamas bendrai, grupės lygiu. Tai reiškia, kad visi į grupę įtraukti objektai vartojimo metu dalinasi bendrai sukauptomis kilovatvalandėmis, ir nebebus atvejų, kai vienas objektas turi prikaupęs per daug, o kitame sukaupto energijos kiekio trūksta. 

Daugiau informacijos apie bendros apskaitos grupes ir reikalavimus jų sukūrimui rasite čia.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).