Susisiekime

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos
Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui ESO apskaičiuoja ir savitarnos svetainėje pateikia tikslią sąskaitą

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • Kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
 • Kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
 • Kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal šiuos vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

 • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
 • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.

Jeigu gaminantis vartotojas turi pasirinkęs kelių laiko zonų tarifų planą, tuomet į skirtingas laiko zonas yra išdalinamas tik trūkstamas elektros energijos kiekis, o į tinklą patiektas kiekis yra kaupiamas viena laiko zona. Trūkstamas elektros energijos kiekis yra išdalinamas į kelias laiko zonas proporcingai einamojo mėnesio elektros vartojimo įpročiams.


Pavyzdžiui, turint dviejų laiko zonų tarifų planą: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikėte 50 kWh, jūs suvartotojoje 150 kWh (iš kurių 60 kWh suvartota dienos metu, o 90 kWh nakties / savaitgalio metu), tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Likusios 100 kWh yra proporcingai, pagal einamojo mėnesio suvartojimo įpročius išdalinamos į laiko zonas:

 • Dienos metu suvartota 60 / 150 = 40% EE kiekio
 • Nakties ir savaitgalio metu suvartota 90 / 150 = 60% EE kiekio
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama dienos tarifu: 100 kWh x 40% = 40 kWh
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama nakties ir savaitgalio tarifu: 100 kWh x 60% = 60 kWh.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu per einamąjį mėnesį į tinklus pateikėte daugiau nei suvartotoje, arba anksčiau sukaupto EE kiekio užtenka padengti per mėnesį suvartotą kiekį, elektros energijos kiekis į laiko zonas nėra dalinamas.

Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Nebuitiniai gaminantys vartotojai nepriklausomai nuo to ar yra atgauna savo pagamintą/sukauptą energiją, ar vartoja trūkstamą energiją, už operatoriaus tinklų paslaugas atsiskaito pagal tas pačias elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas kaip ir kiti nebuitiniai vartotojai.

Gaminantys vartotojai gauna naudą, nes už atgautą kiekį nemoka šių energijos dedamųjų kainos dalių: už energiją (nes gaminantis vartotojas atgauna savo anksčiau pagamintą/sukauptą kiekį ir tos energijos dalies nereikia pirkti iš Tiekėjo) ir už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

Atsiskaitymai už paslaugas pagal ESO išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki 2024 metų kovo 31 dienos nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas). Už tą kiekį iš savo elektros energijos tiekėjo galite gauti kompensaciją, dėl jos turite kreiptis į savo tiekėją.

 

Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?

Iki 2022-06 nebuitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą atsiskaito pagal VERT patvirtintas naudojimosi tinklais kainas.

Nuo 2022-07 nebuitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas atsiskaito pagal pasirinktą elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą (kainos žemosios įtampos vartotojams, kainos vidutinės įtampos vartotojams).

Kainos, galiojančios nuo 2022.01.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį
(taikomas iki 2022-06)

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,037
Eur/kWh

0,04477
Eur/kWh

0,018
Eur/kWh

0,02178
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už įrengtąją elektrinės  galią
(taikomas iki 2022-06)

Už įrengtą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)

2,08 
Eur/kW/mėn.

2,5168
Eur/kW/mėn.

 0,99

Eur/kW/mėn.

 1,1979

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas mišriu būdu
(taikomas iki 2022-06)
Atsiskaitymas mišriu būdu, t.y. už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)  

0,019
Eur/kWh

1,04
Eur/kW/mėn.

 

0,02299
Eur/kWh

1,2584
Eur/kW/mėn.

 

0,009
Eur/kWh

0,49
Eur/kW/mėn.

 

0,01089
Eur/kWh

0,5929
Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus
(taikomas iki 2022-06)

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 

33%
(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

 
33%
(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)
21% 
(gaminančiam vartotojui lieka 79%)

 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
Apskaitos laikotarpis 2020-2021 m. 2021-2022 m. 2022-2023 m.
Balandis 0,02831 0,04939 0,12717
Balandis - Gegužė 0,03017 0,05125 0,15273 
Balandis - Birželis

0,03926

0,06505  0,18068 

Balandis - Liepa

0,03965 0,07537  0,21775 

Balandis - Rugpjūtis

0,04252

0,07871 

0,28739 

Balandis - Rugsėjis

0,04300

0,08567

0,29818 

Balandis - Spalis

0,04325

 0,09041

0,29006 

Balandis - Lapkritis

0,04335

0,09143  0,28906 

Balandis - Gruodis

0,04349

0,09233 0,28879 

Balandis - Sausis

0,04357

0,09377   
Balandis - Vasaris 0,04410 0,09464   
Balandis - Kovas 0,04506 0,10485  
Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai patiektos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti bendrovės išplėstinėse skaičiuotėse už suvartotą elektros energiją. Kiekvieno mėnesio sąskaitas galite rasti savitarnos svetainėje