Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Bendros apskaitos grupės

Kas yra gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupė?

Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis yra skaičiuojamas bendrai, grupės lygiu. Tai reiškia, kad visi į grupę įtraukti objektai vartojimo metu dalinasi bendrai sukauptomis kilovatvalandėmis, ir nebebus atvejų, kai vienas objektas turi prikaupęs per daug, o kitame sukaupto energijos kiekio trūksta. 

Automatiškai iš ESO pusės bendra apskaita nėra vykdoma, klientas turi pats inicijuoti tokios grupės sukūrimą. Kurti, koreguoti ir peržiūrėti savo bendros sąskaitybos grupes galėsite ESO savitarnoje, nuo rugsėjo 13 dienos. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip sukurti bendros apskaitos grupę?

Bendros apskaitos grupę galite sukurti prisijungę prie savo paskyros ESO savitarnoje.

Prisijungę prie savitarnos, kairiajame meniu paspaudus „Mano elektrinės“ atsiras galimybė pasirinkti skiltį „Gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupės“. Ši skiltis nebus matoma vartotojams, kurie neturi nei vieno gaminančio vartotojo objekto:

Paspaudus „Gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupės“ būsite nukreipti į grupių pradinį puslapį, kuriame galėsite matyti: apdorojamas, dar neįsigaliojusias, aktyvias ir neaktyvias grupes.

Naują grupę galite sukurti paspaudę ekrano viršuje, dešinėje pusėje esantį mygtuką „Sukurti grupę“.

Kaip sukurti grupę?

  1. Grupės kūrimo lange pirmiausia pasirinkite elektros tiekėją, su kuriuo jau esate sudarę elektros tiekimo sutartį norimuose sugrupuoti objektuose. Objektai, kuriuose sutartys sudarytos su skirtingais tiekėjais, negalės būti apjungti į bendros apskaitos grupę.
  2. Pasirinkite atsiskaitymo būdą. Objektai, kuriuose esate pasirinkę skirtingus atsiskaitymo būdus negalės būti apjungti į bendros apskaitos grupę. Ši dalis yra neaktuali komerciniams klientams, nes jiems nėra gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdų pasirinkimo.
  3. Pasirinkus tiekėją ir atsiskaitymo būdą, Jums bus rodomi gaminančio vartotojo objektai, kuriuos galima apjungti į bendros apskaitos grupę. Įtraukite objektą į grupę paspausdami mygtuką „Įtraukti“, arba paspaudę ant norimo objekto tempkite jį į žemiau esantį lauką.

Atkreipkite dėmesį į objektų eiliškumą įtraukimo į grupę metu, nes nuo to priklausys objektų prioritetas grupėje, pagal kurį pirmiausiai sukauptą elektros energijos kiekį atgaus aukštesnio prioriteto objektai.

Jeigu nerandate norimo objekto, pasitikrinkite, ar objektas yra gaminantis vartotojas (turi objekte įrengtą ar iš nutolusios elektrinės priskirtą elektrinės dalį bei jame jau yra įrengtas ir tinkamai suparametruotas išmanusis skaitiklis). Jeigu taip nėra, tuomet prieš įtraukiant tokį objektą į gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupę jam reikės priskirti nutolusios elektrinės dalį, tą galite atlikti savitarnos skiltyje „Mano elektrinės“.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kokie reikalavimai taikomi kuriant bendros apskaitos grupę?

Objektas turi tapti gaminančiu vartotoju iki jo įtraukimo į grupę. Tad jeigu turite elektrinę viename objekte ir į grupę norite įtraukti kitą objektą, kuris dar nėra gaminantis vartotojas – šiam antram objektui turite iš anksto priskirti elektrinės dalį, kad jis taptų gaminančiu vartotoju. 

Visi grupėje esantys objektai turi turėti elektros tiekimo sutartis su tuo pačiu nepriklausomu elektros tiekėju ir su tuo pačiu klientu. 

Visi grupėje esantys objektai turi turėti tą patį gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdą. 

Komerciniams klientams: visi grupėje esantys objektai turi būti toje pačioje elektros persiuntimo sutartyje ir jiems turi būti išrašoma viena sąskaita už persiuntimo paslaugas. 

Sukūrus ar pakoregavus esamą grupę (pridedant ar išimant objektų, sukeičiant prioritetus), visi atlikti pokyčiai įsigalios tik nuo sekančio mėnesio pradžios, t. y. šie pokyčiai bus matomi tik už sekantį mėnesį išrašomoje sąskaitoje už elektros energiją. 

Į grupę įtrauktų gaminančių vartotojų objektų anksčiau sukauptas elektros energijos kiekis yra apjungiamas į bendrą grupės sukauptą elektros energijos kiekį. Pašalinant objektą iš grupės, objekto sukauptas elektros energijos kiekis jam iš grupės nėra perkeliamas. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kiek bendros apskaitos grupių galiu turėti?

Klientai gali turėti po vieną bendros sąskaitybos grupę pas kiekvieną iš savo pasirinktų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų.  

Atkreipiame dėmesį, kad tarp savo objektų turint ir kelis skirtingus nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, visi vienoje grupėje esantys objektai turi būti pas tą patį tiekėją. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip bendros apskaitos grupėje dalinamas sukauptas elektros energijos kiekis?

Objektai, įtraukti į bendros apskaitos grupę, turi būti sureitinguojami pagal prioritetą (grupės kūrimo metu nenurodant prioriteto eilės, ji nustatoma pagal objektų įtraukimo į grupę eiliškumą). 

Pasibaigus mėnesiui, skaičiuojama kiek per šį mėnesį visi grupės objektai bendrai patiekė elektros energijos į tinklus, ir kiek jos suvartojo iš tinklo. Jeigu per mėnesį iš tinklo suvartotas kiekis yra mažesnis nei į tinklą patiektas kiekis, šis perteklius yra sukaupiamas ir perkeliamas į kitą mėnesį. Jeigu iš tinklo suvartotas elektros energijos kiekis yra didesnis nei į tinklą patiektas kiekis ir turimas ankstesniais periodais sukauptas elektros energijos kiekis, tuomet pagal iš anksto sudarytą prioritetų eilę yra skaičiuojama, kuriems objektams trūks elektros energijos kiekio. 

Jeigu yra anksčiau sukaupto elektros energijos kiekio, arba jo buvo į tinklus patiekta einamąjį mėnesį, pirmiausiai padengiamas aukščiausio prioriteto objekto elektros energijos poreikis. Jeigu padengus aukščiausio prioriteto poreikį dar lieka sukaupto elektros energijos kiekio, likutį tuomet naudoja sekantis objektas pagal prioritetą, iki tol, kol sukaupto kiekio pradeda trūkti.  

Pavyzdžiui: 

Mėnesio pradžioje grupės likęs ankstesniais periodais sukauptas kiekis: 400 kWh. 

Objektas  Objekto Objektas eilė  Patiektas į tinklą kiekis, kWh  Suvartotas iš tinklo kiekis, kWh 
A 1 150 500
B 2 100 400
C 3 250 300
D 4 100 200

Matome, kad bendras visų grupės objektų per einamąjį mėnesį iš tinklo suvartotas elektros energijos kiekis yra 1400 kWh. 

Bendras visų grupės objektų į tinklą patiektas elektros energijos kiekis yra 600 kWh. Pridėjus ankstesniais periodais sukauptą 400 kWh kiekį, turime bendrą 1000 kWh sukauptą kiekį. 

Matome, kad vartojimas yra didesnis nei sukauptas kiekis, tad grupės objektams trūks 400 kWh, kurias iš savo elektros tiekėjo reikės pirkti įprastomis kainomis. Kuriems objektams reikės pirkti šį trūkstamą elektros energijos kiekį – sužinosime pagal prioritetų eilę išskaičiavę atgautą anksčiau sukauptą ir trūkstamą kiekius. 

Objektas A suvartojo 500 kWh. Bendrai sukaupto kiekio turime 1000 kWh – jo užtenka, padengiamas visas šio objekto vartojimas, ir likusios 500 kWh yra perduodamos antro prioriteto objektui. 

Objektas B suvartojo 400 kWh. Sukaupto kiekio yra likę 500 kWh, kurio pilnai užtenka šio objekto poreikio padengimui. Likę 100 kWh perkeliamos žemesnio prioriteto objektui. 

Objektas C suvartojo 300 kWh, bet sukaupto kiekio yra likę tik 100 kWh. Tai reiškia, kad šiam objektui trūksta 200 kWh. Kadangi sukaupto kiekio nebeliko, žemesnio prioriteto objektams nebėra ką perkelti. 

Objektas D suvartojo 200 kWh, o sukaupto kiekio nebeliko. Tad visos šios 200 kWh yra šio objekto trūkstamas kiekis. 

Galiausiai turime tokius skaičius: 

 

Objektas 

Objekto prioriteto eilė 

Patiektas į tinklą kiekis, kWh 

Suvartotas iš tinklo kiekis, kWh 

Atgautas kiekis, kWh 

Trūkstamas kiekis po atgavimo, kWh 

150 

500 

500 

100 

400 

400 

250 

300 

100 

200 

100 

200 

200 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip pakeisti grupės objektams taikomą gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Jeigu norite pakeisti visų grupėje esančių objektų gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą, tuomet tai reikės padaryti visiems grupės objektams individualiai. Jį pakeitus, pokyčiai įsigalios nuo kito mėnesio pradžios. 

Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą galite pakeisti prisijungę prie savo ESO savitarnos paskyros. Kairiajame meniu pasirinkite „Paraiškos", tuomet pasirinkite „Pildyti paraišką" ir užpildykite paraišką, kurios pavadinimas „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimas".

Pastaba: pakeitus tik vieno objekto atsiskaitymo būdą, jis bus pašalintas iš grupės. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas nutiks, jei grupė nebeatitiks aukščiau išvardintų reikalavimų?

Jeigu mėnesio eigoje keliuose (bet ne visuose) objektuose pasikeis situacija, ir nebesutaps nepriklausomas elektros tiekėjas, klientas (elektros sutarties savininkas), gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdas, ar grupėje esantys objektai bus išskirti į atskiras persiuntimo paslaugos sutartis – tie objektai, kuriems buvo padaryti pokyčiai, bus automatiškai išmesti iš bendros sąskaitybos grupės. 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kur teisės aktuose reglamentuojamos gaminančių vartotojų bendros apskaitos grupės?

Bendrą gaminančių vartotojų apskaitą įgalina Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 71 punktas.

Detalesni reikalavimai bendros apskaitos grupių sudarymui ir elektros energijos kiekių skaičiavimo metodika yra aprašyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 1729 – 17214 punktuose.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?