Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus. Papildomą informaciją kaip tapti gaminančiu vartotoju rasite čia.

Kainos galiojančios nuo 2024.04.01 (patvirtinta VERT nutarimu):

ATSISKAITYMO BŪDAS MOKAMA UŽ KAINA ŽEMOJOJE ĮTAMPOJE BE PVM KAINA ŽEMOJOJE ĮTAMPOJE SU PVM KAINA VIDUTINĖJE ĮTAMPOJE BE PVM KAINA VIDUTINĖJE
ĮTAMPOJE
SU PVM

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,055 Eur/kWh

0,06655 Eur/kWh

0,026 Eur/kWh

0,03146 Eur/kWh

 Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią

Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)

4,04  Eur/kW/mėn.

4,8884 Eur/kW/mėn.

 1,85 Eur/kW/mėn.  2,2385 Eur/kW/mėn.
Atsiskaitymas kilovatvalandėmis 
kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 32%

(gaminančiam vartotojui lieka 68%)

32%
(gaminančiam vartotojui lieka 68%)

20% 
(gaminančiam vartotojui lieka 80%)

20% 
(gaminančiam vartotojui lieka 80%)

Atsiskaitymas pagal  elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą

Atsiskaitymas prilygintas kliento turimam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui

- -

-

-

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės leistinąją generuoti galią esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojama elektrinės leistinosios generuoti galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. Dažniausiai užduodamus klausimus apie gaminantį vartotoją rasite čia.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.nustatyta tvarka:

GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ PATIEKTOS Į TINKLĄ ENERGIJOS VIDUTINĖ SVERTINĖ KAINA (NUO APSKAITOS LAIKOTARPIO PRADŽIOS), EUR/KWH
APSKAITOS LAIKOTARPIS EUR/KWH

2024.04 - 2024.06

0,05494

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.