Pradžia

Kasimo darbai

SVARBU atkreipiame dėmesį, kad projektinių sprendinių ir (ar) numatomų veiklų derinimas su ESO Elektra / Dujos privalomas žemės savininkams ir kitiems asmenims, vykdantiems darbus dujotiekių apsaugos zonose, elektros tinklų apsaugos zonose ir (ar) ESO ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonose.
Nenurodžius projekto numerio ir projektinių ir (ar) numatomų veiklų sprendinių suderinimo datos ar registracijos numerio, prašymas vykdyti žemės kasimo darbus bus atmetamas.
 
Registruojant prašymą privaloma:
  • nurodyti kokius darbus planuojate vykdyti, darbų vykdymo vietos adresą, atliekamų darbų trukmę, atsakingus asmenis
  • suderinti techninio darbo / statinio projekte / darbų apraše / žemės sklypo plane / teritorijoje numatomos vykdyti veiklos sprendinius su ESO atstovu Elektra / Dujos
  • pateikti techninio darbo / statinio projekto / darbų aprašo / žemės sklypo plano / teritorijos brėžinį su pažymėta darbų vieta Kaip nurodyti darbų vietą 
  • pateikti suderinto techninio darbo / statinio projekto / darbų aprašo / žemės sklypo plano / teritorijos brėžinį su ESO atstovo suderinimo žyma
  • susipažinti su darbų atlikimo tvarka požeminių komunikacijų apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą telefonu 1852, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį

AKTUALU: išduotas sutikimas vykdyti žemės kasimo darbus dujotiekio bei elektros kabelių tinklų apsaugos zonose galioja tik įvykdžius jame nurodytus privalomus reikalavimus


Atsakymas Jums bus pateiktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
 
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą
Užsakovas

Prašymo registracijos numeris
Organizacijos / įmonės pavadinimas
Darbų vadovo vardas, pavardė
Darbų vadovo telefono numeris
Asmens vardas, pavardė
Asmens telefono numeris
El.pašto adresas sutikimo gavimui
Savivaldybė
Darbų vykdymo vieta
Numatomų darbų paskirtis ir pobūdis
Kasimo darbų pradžia
Kasimo darbų pabaiga
Darbų vietos nuoroda
Įkelti darbų vykdymo vietos taško nuorodą iš www.geoportal.lt ar www.regia.lt
Sklypo planas ar teritorija su pažymėta (-omis) žemės kasimo darbų vieta (-omis) ("X")
{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg
Žemės kasimo darbai vykdomi ne pagal projektą
Techninio darbo / statinio projekto brėžinys
{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg
Techninio darbo / statinio projekto numeris
Techninio darbo / statinio projekto suderinimo su ESO atstovu data arba registracijos numeris
Techninio darbo projektui suteiktas ESO investicinis numeris
Jūsų žinutė mums
Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .