Gaminantis vartotojas

Gaminantis vartotojas yra asmuo ar įmonė, kuri tiek gamina, tiek vartoja elektros energiją, dažniausiai naudodami saulės modulius. Perteklinė energija perduodama į ESO tinklą, kuri yra pasaugoma. Gaminančiu vartotoju laikomas ir Klientas, kuris elektros energiją gamina viename taške, bet vartoja kitame taške, jie vadinasi - nutolę gaminantys vartotojai.

Norėdami sužinoti, ar galite prijungti elektrinę prie ESO tinklo ir patikrinti atidavimo į tinklą galimybes, spauskite žemiau esantį mygtuką.

Pasitikrinkite prijungimo galimybes

Įrengiantiems naują elektrinę objekte
Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Užpildykite paraišką „Tapti gaminančiu vartotoju“ savitarnos svetainėje. Čia matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d. 

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti ESO savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje čia.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 

 • bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Po paraiškos priėmimo, jums parengsime prijungimo sąlygų dokumentą, Kreipkitės į elektrinę įrengiančius rangovus, kurie turės pateikti Rangovo deklaraciją (plačiau skaitykite čia).

Rengiant prijungimo sąlygas gali prireikti natūrinių matavimų. Tokiu atveju, klientus informuojame el. paštu. Plačiau susipažinkite čia.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta (jei įmoka yra 0 Eur) arba gausime įmoką ir visus reikalingus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus prijungimo paslaugos sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis.

Parengtos prijungimo sąlygos galios 3 mėn., o pasirašius prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu numatytu terminu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektrinės, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Jei reikia pertvarkyti ESO tinklą, pradėsime vykdyti rangos darbus

Lauksime, kada Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas atliks projektavimo darbus ir projektą suderins pagal ESO prijungimo sąlygas. Prijungimo darbus pradėsime vykdyti Jums pateikus suderintą projektą ir sumokėjus prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką.

Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
 • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą)
Įsirenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Atlikus elektrinės įrengimo darbus, rangovui reikia pateikti Elektros įrenginius iki 100 kW įrengusio rangovo deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos. Taip pat rangovas turėtų patikrinti, ar Jūsų vidaus tinklas bus pajėgus generuojamą elektros energiją perduoti iki ESO tinklo.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai jau baigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai dar nebaigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 k. d. nuo įtampos įjungimo objekte paruošime nuosavybės ribų aktą.

Parengtos prijungimo sąlygos galios 3 mėn., o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu per numatytą terminą nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Pastatysime elektros skaitiklį

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas „Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį“ (apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia).

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Įrengiantiems naują elektrinę su naujai prijungiamu objektu
Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Užpildykite paraišką „Įsivesti elektrą ir tapti gaminančiu vartotoju“ savitarnos svetainėje. Čia matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d. 

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti ESO savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje čia.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 

 • bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turi parengti projektą pagal prijungimo sąlygas ir jį suderinti su atsakingomis institucijomis. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia

Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Po paraiškos priėmimo, Jums parengsime prijungimo sąlygų dokumentą, kuriame bus nurodyti visi būtini ESO tinklo pertvarkymo veiksmai. Kreipkitės į atestuotą elektriką, kuris įvertins prijungimo sąlygas ir patikslins, kada elektros vidaus tinklą (vartojimui) ir elektrinę įrengiantys rangovai turės pateikti Rangovo aktą (plačiau skaitykite čia) ir Rangovo deklaraciją (plačiau skaitykite čia).

Prijungimo paslaugos sutartį su nurodyta preliminaria prijungimo įmoka parengsime, kai:

 • ESO patvirtins Jūsų projektuotojo pateiktą jau su visomis institucijomis suderintą projektą;
 • ESO patvirtins Jūsų rangovo pateiktą Rangovo aktą, jeigu prijungimo sąlygose numatytą jį patekti iki prijungimo sutarties parengimo. Rangovo aktas turi būti pateiktas internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Kartu su sutartimi gausite ir išankstinę sąskaitą paslaugos apmokėjimui. Jei kaina vėliau keisis, apie tai informuosime.

Rengiant prijungimo sąlygas gali prireikti natūrinių matavimų. Tokiu atveju, klientus informuojame el. paštu. Plačiau susipažinkite čia.

Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, kai sumokėsite sutartyje nurodytą preliminarią prijungimo įmoką. Sutarties nereikia papildomai pasirašyti. Jeigu įmoka lygi 0 – būtinas sutarties patvirtinimas. Įmoką galima išsimokėti dalimis: sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, mėnesinis administravimo mokestis 0 Eur, sutarties trukmė 3–60 mėn., palūkanos 11,2 %.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta (jei įmoka yra 0 Eur) arba gausime įmoką ir visus reikalingus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus Prijungimo paslaugos sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis.

Jei reikia pertvarkyti ESO tinklą, pradėsime vykdyti rangos darbus

Lauksime, kada Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas atliks projektavimo darbus ir projektą suderins pagal ESO prijungimo sąlygas. Prijungimo darbus pradėsime vykdyti Jums pateikus suderintą projektą ir sumokėjus Prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką.

Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas
 • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą) 
Jei reikia pertvarkyti eso tinklą, pradėsime vykdyti rangos darbus

Lauksime, kada Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas atliks projektavimo darbus ir projektą suderins pagal ESO prijungimo sąlygas. Prijungimo darbus pradėsime vykdyti Jums pateikus suderintą projektą ir sumokėjus Prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką.

Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
 • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą)
Įsirenkite elektros tinklą objekte ir pateikite rangovo aktą

Kol vykdome objekto prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbus, rekomenduojame pradėti elektros tinklo savo objekte įrengimą. Šią paslaugą galite užsisakyti iš mūsų (daugiau skaitykite čia) arba pasirinkti kitą įmonę, turinčią kvalifikaciją šiems darbams.

Kai tik savo objekte įsirengsite elektros tinklą, pateikite Rangovo aktą, kuris patvirtina Jūsų vidaus elektros įrenginių ir tinklo tinkamą techninę būklę bei saugumą. Rangovo aktas išduodamas atlikus varžų matavimą. Šią paslaugą gali suteikti Jūsų pasirinktas atestuotas elektrikas. Rangovo akto užsakymas ir parengimas nėra įtraukti į elektros įvedimo kainą – tuo pasirūpinti reikia Jums patiems. Rangovo aktą Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Atkreipiame dėmesį, tokiu atveju, kai objektui nuosavybės riba nustatoma 6-10 kV tinkle, tokiu atveju turi būti pateikiamas ne rangovo aktas, bet Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota pažyma.

Rangovui parengus aktą, rekomenduojame susipažinti su dokumentu ir visa informacija, prieš rangovui pateikiant aktą ESO.

Įsirenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją

Kol vykdome objekto prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbus, rekomenduojame pradėti elektros tinklo.

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Atlikus elektrinės įrengimo darbus, rangovui reikia pateikti Elektros įrenginius iki 100 kW įrengusio rangovo deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos. Taip pat rangovas turėtų patikrinti, ar Jūsų vidaus tinklas bus pajėgus generuojamą elektros energiją perduoti iki ESO tinklo.

Kai Rangovo akto pateikimas prijungimo sąlygose nebuvo numatytas iki prijungimo sutarties parengimo, kartu su deklaracija rangovas turi pateikti ir Rangovo aktą, jeigu jis dar nebuvo pateiktas anksčiau. Rangovo aktą Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai jau baigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai dar nebaigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 k. d. nuo įtampos įjungimo objekte paruošime nuosavybės ribų aktą.

Parengtos prijungimo sąlygos galios 9 mėn., o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu per numatytą terminą nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Kadangi objekto įrenginiai prie ESO tinklo prijungiami pirmą kartą, nėra tiekiama elektros energija ir neturite elektros pirkimo–pardavimo sutarties su tiekėju, sutartį su pasirinktu tiekėju galite sudaryti iki savo įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų. Nepriklausomų tiekėjų sąrašą galite rasti čia.

Pažymime, Garantinis tiekimas – tai laikina paslauga, kuri apsaugo vartotoją nuo elektros energijos tiekimo nutraukimo, tačiau, kartu, neatleidžia nuo pareigos pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.

Pastatysime elektros skaitiklį

Įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu tiekėju, per 2 – 4 d. d. paraiškoje nurodytais kontaktais su Jumis susisieks ESO inžinierius. Jis susiderins patogų laiką ir atvyks pastatyti elektros skaitiklį.

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas: Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį.

Apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia.

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Pridedantiems papildomus modulius prie esamos elektrinės

Jeigu elektrinės įrengtoji galia po jos padidinimo bus iki 100 kW – naujos paraiškos teikti nereikia. Šiuo atveju pakanka nustatytos formos rangovo deklaracijos „Gaminančio vartotojo deklaracija (iki 100 kW)“, patvirtinančios, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Gavę rangovo deklaraciją ir ją patvirtinę, per 5 d. d. ESO savitarnos svetainėje pateiksime atnaujintą nuosavybės ribų aktą, kuriuo patvirtinsime, kad Jūsų elektrinės įrengtojigalia ESO informacinėse sistemose atnaujinta, leistina generuoti galia liks tokia pati, kokia buvo.

Didinantiems esamo įvado galią ir esamos elektrinės atidavimą į tinklą
Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Užpildykite paraišką „Galios didinimas tampant gaminančiu vartotoju“ savitarnos svetainėje. Čia matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti ESO savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje čia.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 

 • bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turi parengti projektą pagal prijungimo sąlygas ir jį suderinti su atsakingomis institucijomis. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia.

Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Po paraiškos priėmimo, Jums parengsime prijungimo sąlygų dokumentą, kuriame bus nurodyti visi būtini ESO tinklo pertvarkymo veiksmai. Kreipkitės į atestuotą elektriką, kuris įvertins prijungimo sąlygas ir patikslins, kada elektros vidaus tinklą (vartojimui) ir elektrinę įrengiantys rangovai turės pateikti Rangovo aktą (plačiau skaitykite čia) ir Rangovo deklaraciją (plačiau skaitykite čia).

Prijungimo paslaugos sutartį su nurodyta preliminaria prijungimo įmoka parengsime, kai:

 • ESO patvirtins Jūsų projektuotojo pateiktą jau su visomis institucijomis suderintą projektą;
 • ESO patvirtins Jūsų rangovo pateiktą Rangovo aktą, jeigu prijungimo sąlygose numatytą jį patekti iki prijungimo sutarties parengimo. Rangovo aktas turi būti pateiktas internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Rengiant prijungimo sąlygas gali prireikti natūrinių matavimų. Tokiu atveju, klientus informuojame el. paštu. Plačiau susipažinkite čia.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta ir gausime įmoką, visus reikalingus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus Prijungimo paslaugos sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis.

Parengtos prijungimo sąlygos galios 9 mėn, o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu numatytu terminu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Jei reikia pertvarkyti eso tinklą, pradėsime vykdyti rangos darbus

Lauksime, kada Jūs arba Jūsų pasirinktas projektuotojas atliks projektavimo darbus ir projektą suderins pagal ESO prijungimo sąlygas. Prijungimo darbus pradėsime vykdyti Jums pateikus suderintą projektą ir sumokėjus Prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką.

Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
 • Per 40 - 150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą.
Įsirenkite elektros tinklą objekte ir pateikite rangovo aktą

Kol vykdome objekto prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbus, rekomenduojame pradėti elektros tinklo savo objekte įrengimą. Šią paslaugą galite užsisakyti iš mūsų (daugiau skaitykite čia) arba pasirinkti kitą įmonę, turinčią kvalifikaciją šiems darbams.

Kai tik savo objekte įsirengsite elektros tinklą, pateikite Rangovo aktą, kuris patvirtina Jūsų vidaus elektros įrenginių ir tinklo tinkamą techninę būklę bei saugumą. Rangovo aktas išduodamas atlikus varžų matavimą. Šią paslaugą gali suteikti Jūsų pasirinktas atestuotas elektrikas. Rangovo akto užsakymas ir parengimas nėra įtraukti į elektros įvedimo kainą – tuo pasirūpinti reikia Jums patiems. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Atkreipiame dėmesį, tokiu atveju, kai objektui nuosavybės riba nustatoma 6-10 kV tinkle, tokiu atveju turi būti pateikiamas ne rangovo aktas, bet Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota pažyma.

Rangovui parengus aktą, rekomenduojame susipažinti su dokumentu ir visa informacija, prieš rangovui pateikiant aktą ESO.

Įsirenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Atlikus elektrinės įrengimo darbus, rangovui reikia pateikti Elektros įrenginius iki 100 kW įrengusio rangovo deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos. Taip pat rangovas turėtų patikrinti, ar Jūsų vidaus tinklas bus pajėgus generuojamą elektros energiją perduoti iki ESO tinklo.

Kai Rangovo akto pateikimas prijungimo sąlygose nebuvo numatytas iki prijungimo sutarties parengimo, kartu su deklaracija rangovas turi pateikti ir Rangovo aktą, jeigu jis dar nebuvo pateiktas anksčiau. Rangovo aktą Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai jau baigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai dar nebaigti – gavę dokumentus ir juos patvirtinę, per 5 k. d. nuo įtampos įjungimo objekte paruošime nuosavybės ribų aktą.

Parengtos prijungimo sąlygos galios 9 mėn., o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu per numatytą terminą nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.
Jeigu prijungimo sąlygas įgyvendinsite tik iš dalies, t. y. ESO atliko sąlygose numatytus darbus, tačiau Jūs neįrengsite elektrinės – kaip numato sutarties sąlygos, laikysime, kad tik šios paslaugos dalies pageidavote ir perskaičiuosime prijungimo įmoką pagal VERT galiojančius įkainius, bei anuliuosime Jums rezervuotą galią generacijai į tinklus.

Pastatysime elektros skaitiklį

Jums pateikus Rangovo aktą, rangovo deklaraciją ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu tiekėju, per 2–4 d. d. paraiškoje nurodytais kontaktais su Jumis susisieks ESO inžinierius. Jis susiderins patogų laiką ir atvyks pastatyti elektros skaitiklį.

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas: Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį.

(Apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia)

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Dažniausiai užduodamus klientų klausimus rasite čia.