Pokyčiai gaminantiems vartotojams: galimybių prijungti savo elektrinę prie tinklo – daugėja

2024 m. birželio 12 d.
Pokyčiai gaminantiems vartotojams: galimybių prijungti savo elektrinę prie tinklo – daugėja

Gegužės mėnesį „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) prie tinklo prijungė 100 tūkstantąjį gaminantį vartotoją ir šis skaičius nuolatos auga. Nors gaminančiu vartotoju tapti vidutiniškai užtrunka 24 dienas, kartais paraiškos netvirtinamos, nes būna tinklo pralaidumai išnaudoti. Birželio 12 d. įsigalioję Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo (PETA) atnaujinimai suteikia daugiau galimybių tiek privatiems, tiek verslo klientams į tinklą pajungti nuosavą saulės ar vėjo elektrinę. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintas pokytis palies 1,8 mln. elektros vartotojų – ankstesnėje PETA redakcijoje buvo numatytos 9 prioritetinės grupės, kurioms buvo išskirstomi  laisvi pralaidumai tinkle. Įsigaliojusiuose atnaujinimuose šios grupės apjungiamos į 3 pagrindines prioritetines grupes. 

„Iki PETA įsigaliojimo, prie tinklo pirmieji  būdavo prijungiami tie klientai, kurie greičiau pateikdavo paraiškas. Tačiau ši tvarka buvo ydinga, nes, pavyzdžiui, švietimo įstaigos ar ne pelno siekiančios organizacijos turėdamos mažesnius resursus, pavėluodavo pateikti paraiškas ir taip prarasdavo galimybę prijungti prie tinklo savo  elektrinę.  Pernai,  patvirtinus PETA aprašą, jame buvo numatytos net 9 prioritetinės grupės, į jas įtraukiant ir rezervuojant tinklo pralaidumus socialiai jautresnėms tinklų naudotojų grupėms. Šiemet grupių skaičius sumažėjo iki trijų. Taip išspręsta problema, kuomet vienoje iš grupių pralaidumai pilnai išnaudojami, o kitoje grupėje jų yra likę, bet šių pralaidumų perskirstyti per kitas grupes nebuvo įmanoma. Dabar tą galėsime padaryti, taigi patenkinsime didesnės dalies klientų poreikius“,  – sako ESO Tinklų vystymo tarnybos vadovas Ovidijus Martinonis. 

Atnaujinta tvarka numato, kad  tinklo pralaidumai turi būti rezervuojami tokioms prioritetinėms grupėms kaip savivaldybių atsinaujinančių išteklių bendrijoms, ne pelno siekiančioms organizacijoms, statančioms elektrines savo sklype bei ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios įsigyja nutolusį saulės parką - tampa nutolusiais gamintojais. ESO ekspertas atkreipia dėmesį, kad privačių asmenų parkuose esantys pralaidumai ir vietiniai į objekto vidaus tinklus jungiami pralaidumai išlieka atskiri. Tuo tarpu visų komercinių klientų palaidumai apjungti į vieną prioritetinę grupę.  

Privatūs klientai galės pateikti paraišką įsirengti saulės ar vėjo elektrinę su galimybe patiekti elektrą į skirstomąjį tinklą iki 10 kW, neatsižvelgiant ar yra likę laisvų pralaidumų perdavimo tinklo (Litgrid) ruože, o ESO tinklo dalies laisvi pralaidumai bus vertinami prijungimo sąlygų išdavimo metu. Jeigu konkrečiame ruože ir ESO tinklo dalyje pralaidumų bus, išlieka galimybė į tinklą pajungti galingesnę nei 10 kW elektrinę. Verslo subjektams, norintiems įsirengti saulės elektrinę, taip pat atsiranda didesnės galimybės – iki šiol buvo 20 tinklo ruožų, kuriuose buvo likę laisvi pralaidumai didesni nei 100 kW. Po atnaujinimo, tokių ruožų bus net 50 iš 67 galimų, o tai reiškia, jog didesnėje Lietuvos teritorijoje atsiranda laisvų pralaidumų ir skirtingų regionų įmonės turės galimybę prijungti vėjo ar saulės elektrinę prie tinklo. 

Atnaujinimai pagerins sąlygas verslui 

Dar vienas svarbus atnaujinimas, kuris sudaro didesnes galimybes verslui įsirengti saulės ar vėjo elektrinę – nepriklausomai nuo laisvų pralaidumų ruožuose, verslo subjektai galės įsirengti elektrinę iki 10 kW. Tokia tvarka lig šiol buvo taikoma fiziniams asmenims, o nuo šiol tuo galės pasinaudoti ir juridiniai asmenys. 

„Gaminančio vartotojo modelis buvo sukurtas tam, jog klientas sunaudoja pagamintą elektrą savo poreikiams ir jos negeneruoja į tinklą. Atsiradus poreikiui gaminti elektrą ir ją perduoti  į tinklą, buvo pakeistas PET aprašas, kuriame numatyta galimybė verslui įsirengti ir generuoti elektros energiją į tinklą prie jo prijungiant iki 10 kW elektrinę nepriklausomai nuo laisvų pralaidumų konkrečiame ruože“,  – sako O. Martinonis. 

Patvirtinus PETA pokyčius taip pat atsiranda galimybės įsirengti pramoninius kaupimo įrenginius ir jų pagalba kaupti savo pagamintą elektrą bei esant poreikiui ją panaudoti arba atiduoti į tinklą.  

Kitos alternatyvos 

ESO Tinklų vystymo tarnybos vadovas O. Martinonis taip pat atkreipia dėmesį, kad gaminantys vartotojai, kurių paraiškos nebuvo patvirtintos, visuomet gali rinktis vieną iš siūlomų alternatyvų: nutolusią saulės arba vėjo elektrinę. Duomenys rodo, kad gaminantys vartotojai vidutiniškai suvartoja tik 20 proc. pagamintos elektros energijos vietoje, todėl pasinaudojus šia galimybe dar būtų galima ir sutaupyti – nereikia mokėti pasinaudojimo tinklais mokesčio, taip pat nepatiriamos elektrinės eksploatavimo išlaidos. Visgi norintys įsirengti saulės ar vėjo elektrinę savo valdose, apie laisvus tinklo pralaidumus gali sužinoti informatyviame ESO žemėlapyje. 

Kas mėnesį ESO prie tinklo pajungia daugiau nei 2,5 tūkst. naujų klientų, kurie įsirengia elektrines savo sklype, dar apie tūkstanti klientų per mėnesį tampa nutolusiais gaminančiais vartotojais. Jau dabar gaminančių vartotojų įrengtoji galia viršija 1 GW, o skaičiuojama, kad 2027-aisiais metais Lietuva galės pilnai patenkinti tiek verslo, tiek ir gyventojų poreikius gamindama ir naudodama iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektrą.