Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Rangovų dokumentų pateikimas

image

{{btn.description}}
Toliau
image

Elektrinės vertinimo forma

Natūriniai bandymai
Toliau

Mielas Rangove,


informuojame, kad keičiasi ,,Naujo įvado įrengimo" ir ,,Esamo įvado patikrinimo" dokumentų pateikimas. Rangovo akto pateikimo formoje atsirado naujas laukas ,,Apskaitų skaičius". Jei nurodoma, kad priduodama daugiau apskaitų nei ,,1", tuomet  prisekite apskaitų detalizacijos lentelę, kurią galite rasti čia.


Pasirašymas vykdomas ELPAKO sistema (t. y. SMART-ID, mobiliu arba USB parašu). Supildžius laukus sistema sukuria PDF formato dokumentą, kurį patikrinkite ir pasirašykite. Nuo šiol, pateikite dokumentą tik su Rangovo parašu. Pasirašydami, patvirtinate, kad Klientas gavo abiejų šalių pasirašytą dokumento egzempliorių.


Svarbios sąvokos ir apribojimai teikiant Gaminančio vartotojo ar Kaupiklio deklaracijos formą:

Įrengtoji galia –
elektros energijos gamybos įrenginio (generatoriaus, generuojančio šaltinio) ar energijos kaupimo įrenginio aktyvioji vardinė galia (iki keitiklio, kai jis yra įrengtas). Elektrinės įrengtoji galia yra šią elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių (generatorių, generuojančių šaltinių) aktyviųjų vardinių galių suma.

Leistinoji generuoti galia
– didžiausia aktyvioji galia, kuri gali būti patiekiama iš tinklų naudotojų elektros įrenginių į perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklus prijungimo taške ir nurodyta perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus ir tinklų naudotojo sudarytoje elektros įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su tinklų naudotojo elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose.


Leistinosios generuoti galios apribojimai

1. Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinosios generuoti galios.

2. Elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia gali būti didesnė už leistinąją generuoti galią, nustatytą prijungimo taške, tačiau leistinoji generuoti galia negali viršyti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtosios galios.
Kita informacija

Ar priduodama nutolusi elektrinė?

Įrangą sumontavusio Rangovo pavadinimas

Rangovo vardas pavardė

Rangovo adresas

Rangovo telefono numeris

Rangovo elektroninis paštas

Rangovo atestato išdavimo data

Atestato tipas (pasirinkite iš sąrašo)

Rangovo atestato išdavimo Nr.

{{contractor_cert_nr_prefix}}

Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data

Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga

Rangovo draudimo liudijimo Nr.

Akto/deklaracijos data

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)

Objekto savininko elektroninis paštas

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos/nuosavybės ribų akto Nr.

Elektrinės tipas

Suminė hibridinės elektrinės įrengtoji galia (kW)

Bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (kW)

Hibridinę elektrinę sudarantis įrenginys Nr. 1

Nr. 1 įrenginio suminė įrengtoji galia (kW)

Nr. 1 įrenginio naujai įrengta įrengtoji galia (kW)

Hibridinę elektrinę sudarantis įrenginys Nr. 2

Nr. 2 įrenginio suminė įrengtoji galia (kW)

Nr. 2 įrenginio naujai įrengta įrengtoji galia (kW)

Hibridinę elektrinę sudarantis įrenginys Nr. 3

Nr. 3 įrenginio suminė įrengtoji galia (kW)

Nr. 3 įrenginio naujai įrengta įrengtoji galia (kW)

Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)

Faktinė (reali) suminė įrengtos elektrinės galia (kW)

Suminė leistina generuoti galia (kW)

Naujai įrengiama elektrinės galia (kW)

Fotomodulių tipas

Elektrinės įtampos keitiklių kiekis objekte, vienetai

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 1 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 1 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 2 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 2 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 3 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 3 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 4 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 4 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 5 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 5 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 6 nominali galia (kW)

Elektrinės įtampos keitiklio Nr. 6 nominali įtampa (kV)

Elektrinės įtampos keitiklių tipas

Per aukšta įtampa 1 U>, įtampa U (V)

Per aukšta įtampa 1 U>, laikas t (s)

Per aukšta įtampa 2 U>>, įtampa U (V)

Per aukšta įtampa 2 U>>, laikas t (s)

Per žema įtampa 1 U<, įtampa U (V)

Per žema įtampa 1 U<, laikas t (s)

Per žema įtampa 2 U<<, įtampa U (V)

Per žema įtampa 2 U<<, laikas t (s)

Per aukštas dažnis 1 f> (kai elektrines galia >10 kW), dažnis f (Hz)

Per aukštas dažnis 1 f> (kai elektrines galia >10 kW), laikas t (s)

Operatoriaus parinktas dažnis, f (Hz)

Per aukštas dažnis 1 f> (kai elektrines galia ≤ 10 kW), laikas t (s)

Per žemas dažnis 1 f<, dažnis f (Hz)

Per žemas dažnis 1 f<, laikas t (s)

Per žemas dažnis 2 f<<, dažnis f (Hz)

Per žemas dažnis 2 f<<, laikas t (s)

Apsauga nuo dažnio kitimo spartos, (Hz/s)

Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo, %

Aktyviosios galios atsakas į didėjančio dažnio pokytį, Hz

Objekto įvado leistinoji naudoti galia (kW)

Apskaitų skaičius

Suminė (esama + nauja) elektrinės įrengtoji galia (kW)

Suminė leistina generuoti galia (kW)

Naujai įrengiama elektrinės galia

Cheminė sudėtis

Kaupiklio galia (kW)

Energijos kaupimo įrenginių kiekis, vienetai

Energijos kaupimo įrenginių suminė talpa (kWh)

Įrengtų įrenginių suminė galia (kW)

Energijos kaupimo įrenginys (gamintojas, modelis)

Modulių tipas

Keitiklių kiekis objekte, vienetai

Keitiklio Nr. 1 nominali galia (kW)

Keitiklio Nr. 2 nominali galia (kW)

Keitiklio Nr. 3 nominali galia (kW)

Keitiklio Nr. 4 nominali galia (kW)

Keitiklio Nr. 5 nominali galia (kW)

Keitiklio Nr. 6 nominali galia (kW)

Per aukšta įtampa 1 U>, įtampa U (V)

Per aukšta įtampa 1 U>, laikas t (s)

Keitiklių tipas

Per aukšta įtampa U> (V)

Per žema įtampa U<, laikas t (s)

Per aukštas dažnis 1 f> (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ≤10 kW), dažnis f (Hz)

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia ≤ 10 kW), laikas

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia >10 kW), dažnis f (Hz)

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia >10 kW), laikas t (s)

Per aukštas dažnis 2 f>> (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia >10 kW), dažnis f (Hz)

Per žemas dažnis 1 f<, dažnis f (Hz)

Per žemas dažnis 1 f<, laikas t (s)

Per žemas dažnis 2 f<<, dažnis f (Hz)

Apsauga nuo dažnio kitimo spartos (jeigu inverteris funkciją palaiko), ženklai "+-" bus automatiškai

Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo, %

Kaupiklio atvado tipas

Sistema veikia salos rėžime

Operatoriaus parinktas dažnis, Hz

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė arba Rangovo pasirašančio deklaraciją vardas pavardė

Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) parametrų nuostačiai

Taškas 1: U/Un

Taškas 2: U/Un

Taškas 3: U/Un

Taškas 4: U/Un

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.

Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas

Rangovo draudikas

Dokumento tipas

Patikslinta įrengtoji galia, kW

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos Nr.

Dokumento išdavimo data

Bandymų terminas

Dokumento Nr.

Rangovo pavadinimas

Rangovo atstovo el. paštas

Rangovo atstovo telefono numeris

Objekto savininko elektroninis paštas

Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) parametrų nuostačiai

Aktyvuota

Taškas 1: U/Un

Taškas 1: Q/Pmax

Taškas 2: U/Un

Taškas 2: Q/Pmax

Taškas 3: U/Un

Taškas 3: Q/Pmax

Taškas 4: U/Un

Taškas 4: Q/Pmax

Elektrinės modulių atsparumas triktims

Uret, (sant. vnt.)

tclear, (s)

Uclear, (sant. vnt.)

trec1, (s)

Urec1, (sant. vnt.)

trec2, (s)

Urec2, (sant. vnt.)

trec3, (s)

Reikalavimai trikties srovės tiekimo valdymui

Keitiklyje įvedamas reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientas, k1

Keitiklyje įvedamas reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientas, k2

Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai

Virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto pateikti objekto schemą, kabelių trasą, varžų matavimo protokolus

Prisekite dokumentus
5 vienetai

Virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto pateikti objekto schemą ir varžų matavimo protokolus

Prisekite dokumentus

Prisekite dokumentus

Prisekite dokumentus

{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg, adoc

Papildoma informacija

Patvirtinu, kad susipažinau su darbų atlikimo taisyklėmis požeminių komunikacijų apsaugos zonose ir privalomais reikalavimais vykdant žemės kasimo darbus. Suprantu, kad nepateikus visos prašomos informacijos, ar pateikus neteisingus duomenis, mano prašymas gali būti atmestas.

Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašydamas šį dokumentą, rangovas patvirtina, kad elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas yra parengtas pagal teisės aktų nustatytą formą ir reikalavimus bei sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir objekto savininkui (pasirašytas rangovo bei objekto savininko).

Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašydamas šį dokumentą, rangovas patvirtina, kad elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas yra parengtas pagal teisės aktų nustatytą formą ir reikalavimus bei sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir objekto savininkui (pasirašytas rangovo bei objekto savininko).

Pasirašydami šią deklaraciją patvirtinate, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir Prijungimo sąlygas.

Pasirašydami šią deklaraciją patvirtinate, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atlikta Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus

Patvirtinu, kad yra įrengta vieta (atitinkanti elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių VI skyriaus reikalavimus) techninei apskaitai įrengti, kurios įrengimo poreikis nustatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinačių išteklių energetikos įstatymo 203 straipsnyje ir AB "Energetikos skirstymo operatorius" pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo punkte Nr. 195

Patvirtinu, kad yra įrengta vieta (atitinkanti elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių VI skyriaus reikalavimus) techninei apskaitai įrengti, kurios įrengimo poreikis nustatytas elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių VI skyriaus, antrojo skirsnio, 126 punkte.

Vyksta dokumento tikrinimas

Siunčiamas failas, prašome palaukti
Projekto Nr.

{{check_data.obj_contract_nr}}

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Pateikta

Tikrinama

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Patvirtinta

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Atmesta

SVARBU: Jeigu Jūsų rangovas teikė daugiau nei vieną aktą, šiame įrankyje matysite naujausią rangovo dokumento (rangovo akto, gamintojo deklaracija, VERT pažyma) versiją. Įprastai rangovo dokumentai tikrinami iki 5 d. d., jei Jūsų rangovas dokumentą jau pateikė, o įvedę prijungimo sąlygų numerį nematote duomenų – informacijos teiraukitės savo rangovo.