Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Rangovų dokumentų pateikimas

image

{{btn.description}}
Toliau

Dokumentai teikiami dėl


Mielas Rangove,
informuojame, kad keičiasi gaminančio vartotojo Rangovo deklaracijos pateikimo tvarka. Rangovo deklaracijos pateikimo formoje atsirado naujų laukų, kuriuos reikės užpildyti: Leistina generuoti galia; Keitiklių galia ir kiekis; Modulių galia ir kiekis. Vykdomas pasirašymas DOKOBIT sistema (T.y. mobiliu parašu arba SMART-ID priemone). Supildžius laukus sistema sukuria PDF formato dokumentą, kurį patikrinkite ir pasirašykite. 

SVARBIOS SĄVOKOS IR APRIBOJIMAI LEISTINAI GENERUOTI GALIAI IR ĮRENGTĄJAI GALIAI ŽEMIAU:
Leistina generuoti galia – didžiausia aktyvioji galia, kuri gali būti patiekiama iš tinklų naudotojų elektros įrenginių į perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklus prijungimo taške ir nurodyta perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus ir tinklų naudotojo sudarytoje elektros įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su tinklų naudotojo elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose.
Įrengtoji galia – elektros energijos gamybos įrenginio (generatoriaus, generuojančio šaltinio) ar energijos kaupimo įrenginio aktyvioji vardinė galia (iki keitiklio, kai jis yra įrengtas). Elektrinės įrengtoji galia yra šią elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių (generatorių, generuojančių šaltinių) aktyviųjų vardinių galių suma.

Leistinos generuoti galios apribojimai

1. Tinklų naudotojai, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios.
2. Elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia gali būti didesnė už leistiną generuoti galią,nustatytą prijungimo taške, tačiau leistina generuoti galia negali viršyti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrengtosios galios.

Įrangą sumontavusio rangovo pavadinimas

Rangovo adresas

Rangovo telefono numeris

Rangovo elektroninis paštas

Rangovo atestato išdavimo data

Atestato rūšis (pasirinkite iš sąraše esančių dviejų rūšių)

Rangovo atestato išdavimo Nr.

{{contractor_cert_nr_prefix}}

Rangovo draudimo liudijimo (poliso) išdavimo data

Rangovo draudimo liudijimo galiojimo pabaiga

Rangovo draudimo liudijimo Nr.

Akto/deklaracijos sudarymo data

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas
(vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas)

Objekto savininko elektroninis paštas

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/sutarties data

Objekto prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygų/paraiškos numeris

Elektrinės tipas

Objekto elektros įrenginių įrengimo projekto / schemos numeris

Objekto suminė (esama ir nauja) leistinoji naudoti galia (kW)

Faktinė (reali) suminė įrengtos elektrinės galia, kW

Suminė leistina generuoti galia, kW

Cheminė sudėtis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

Modulių galių kiekis

Saulės modulio galia 1, W

Saulės modulių kiekis, vienetai

Saulės modulio galia 2, W

Saulės modulių kiekis, vienetai

Saulės modulio galia 3, W

Saulės modulių kiekis, vienetai

Modulių tipas

Keitiklių kiekis objekte, vienetai

Keitiklio nominali galia 1, kW

Keitiklio nominali galia 2, kW

Keitiklio nominali galia 3, kW

Keitiklio nominali galia 4, kW

Keitiklio nominali galia 5, kW

Keitiklio nominali galia 6, kW

Keitiklių tipas

Per aukšta įtampa U>, įtampa (U), V

Per žema įtampa U<, laikas (t), sekundėmis

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia ≤ 10 kW), laikas

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia > 10 kW), dažnis

Per aukštas dažnis f> (kai elektrinės galia > 10 kW), laikas

Per žemas dažnis 1 f<, dažnis (f), Hz

Per žemas dažnis 1 f<, laikas (t), sekundėmis

Per žemas dažnis 2 f<<, dažnis (f), Hz

Apsauga nuo dažnio kitimo spartos (jeigu inverteris funkciją palaiko), ženklai "+-" bus automatiškai

Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo, %

Kaupiklio atvado tipas

Sistema veikia salos režime

Operatoriaus parinktas dažnis, Hz

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, vardas ir pavardė arba Rangovo pasirašančio deklaraciją vardas pavardė

Darbų vadovo, atsakingo už objekto elektros įrenginių įrengimo darbus, pažymėjimo Nr.

Darbų vadovo pažymėjimą išdavusios įmonės pavadinimas

Rangovo draudikas

Dokumento tipas

Patikslinta įrengtoji galia, kW

Įveskite paraiškos numerį, kurį gavote pateikę ir apmokėję paraišką

Dokumento išdavimo data

Bandymų terminas

Dokumento Nr.

Objekto savininko elektroninis paštas

Prisekite dokumentus

dokumentų kiekis ne daugiau 5 vienetai

Virš 30 kW papildomai prie Rangovo akto pateikti objekto schemą, kabelių trasą, varžų matavimo protokolus

{{error}}
Failo formatas turi būti <10 MB doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, pdf, png, jpg, jpeg, dwg, adoc

Papildoma informacija

Patvirtinu, kad susipažinau su taisyklėmis .

Vyksta dokumento tikrinimas

Siunčiamas failas
Projekto Nr.

{{check_data.obj_contract_nr}}

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Pateikta

Tikrinama

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Patvirtinta

{{check_data.created * 1000 | date : 'yyyy-MM-dd'}}

Atmesta

SVARBU: Jeigu Jūsų rangovas teikė daugiau nei vieną aktą, šiame įrankyje matysite naujausią rangovo dokumento (rangovo akto, gamintojo deklaracija, VERT pažyma) versiją. Įprastai rangovo dokumentai tikrinam iki 5 d. d., jei Jūsų rangovas dokumentą jau pateikė, o įvedę prijungimo sąlygų numerį nematote duomenų – informacijos teiraukitės savo rangovo.