Susisiekime

Ketinama parduoti elektros energiją rinkos sąlygomis

1
Pateikite paraišką išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

Planuojate elektrinės, kurios generuojama elektros energija bus atiduoda į skirstomąjį tinklą, statybą? Rekomenduojame peržvelgti esamų transformatorių laisvąsias galias čia


Užpildykite paraišką
 savitarnos svetainėje.

Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią,
 • adresą (vietovę),
 • energijos išteklių rūšį.

Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • nekilnojamo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus;
 • juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantį dokumentą (Juridinių asmenų registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo
 • įgaliojimą atstovauti gamintojui (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
 • gamintojo (fizinio asmens) arba gamintojo (juridinio asmens) atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • sklypo vieta žemėlapyje ne didesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste (žiūrėti reikalavimus).
eso

Išankstines sąlygas Jums parengsime per 15 darbo dienų.

Apie išankstinių sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje.

2
Ketinimų protokolų sudarymas

Gamintojų dažniausiai užduodami klausimai dėl ketinimų protokolų sudarymo:

1. Kas yra Ketinimų Protokolas?

Ketinimų
protokolas – Operatoriaus ir Gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, Gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo Objektą prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo Objektą prie savo valdomų elektros tinklų.

2. Ar reikia ketinimų protokolus sudaryti gaminantiems vartotojams kurie statosi elektrinę iki 100 kW galios?

Gaminantiems vartotojams, kurie statosi elektrines, kurių galia yra iki 100 kW (imtinai) ketinimų protokolų sudarinėti nereikia.

3. Kas turi sudaryti Ketinimų Protokolą ?

Ketinimų protokolą turi sudaryti:

1) Visi gamintojai, kurie visą elektros energiją atiduoda į skirstomuosius tinklus;

2) Visi gamintojai, kurių elektrinės galia didesnė negu 500 kW (elektrinės galia mežesnė negu leistina vartototi galia ( kliento įvado galia)).

Ketinimų protokolo sudaryti nereikia:

1) Gaminantiems vartotojams;

2) Gamintojams, kurių elektrinės galia mažesnė negu 500 kW, tačiau kliento įvado galia yra didesnė negu įrengta elektrinės galia.

4. Kaip apskaičiuojamas banko garantas ?

Gamintojas turi Elektros tinklų operatoriui pateikti padidintą prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų elektrinės 650 kW galios, tai jūsų padididntas prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis bus 650kWx15EUR=9750 EUR.

5. Per kiek laiko gamintojas turi pateikti Elektros tinklų operatoriui banko garantą?

Per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dinos Elektros tinklų operatoriui turi pateikti Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą (banko garantą).

6. Kokius dokumentus reikia pateikti norint sudaryti ketinimų protokolą ?

1) Prašymą ketinimų protokolo sudarymui, jį galite rasti www.eso.lt elektros prijungimas gamintojams.

Ketinimų protokolas kai siekiama dalyvauti skatinimo kvotų aukcione 
Ketinimų protokolas neketinantiems dalyvauti skatinimo kvotų aukcione 
Prašymas ketinimų protokolo sudarymui (be LP)

2) Savivaldybės (kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę) administracijos patvirtinimą, kad nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima.

Savivaldybės patvirtinimo pavyzdinė forma

3) Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

7. Ar savivaldybės patvirtinimas yra reikalingas jei elektrinė yra statoma ant pastato stogo?

Taip, savivaldybės sutikimas sudarant ketinimų protokolą yra reikalingas visais atvejais.

8. Kokiais atvejais reikalingas Lietuvos Kariuomenės patvirtinimas elektrinės statymui ?

Įtvirtintas reikalavimas gamintojams iš atsinaujinančių išteklių pateikti Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kur planuojama statyti vėjo elektrines, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

Kur galima rasti ketinimų protokolo pavyzdinę formą?

Ją galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje: 
www.regula.lt/

Kur pateikti prašymą sudaryti ketinimų protokolą?

Prašymą kartu su savivaldybės patvirtinimo raštu ir Lietuvos kariuomenės pritarimu (jei planuojama statyti vėjo elektrines) reikia siųsti paštu info@eso.lt.

3
Pasirūpinkite leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
 • Pateikite prašymą ir reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
 • Informuokite mus apie ketinimą gauti leidimą.
ESO
Sužinoję iš Jūsų apie Jūsų ketinimus gauti leidimą, mes pateiksime informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie prognozuojamą generuojamos perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su Jūsų prašymu gauti leidimą.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, gavusi visus reikiamus dokumentus, priima sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduoda leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus.

4
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje.

Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią, 
 • adresą (vietovę), 
 • energijos išteklių rūšį.

Paraiškos forma
Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją, 
 • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.
Eso

Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 8 darbo dienas.

Apie prijungimo sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje.

5
Parenkite elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projektą
 • Pasirinkite (savarankiškai arba iš pateikto sąrašo) elektros tinklo projektuotoją;
 • Jūsų pasirinktas projektuotojas pagal prijungimo sąlygas parengs ir suderins projektą nustatyta tvarka.
 • Pateikite 3 popierines suderinto projekto kopijas ir skaitmeninę projekto kopiją CD laikmenoje PDF formatu klientų aptarnavimo centre arba atsiųskite paštu; 
 • Pateikite prašymą sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį.
ESO
Paruošime ir pateiksime sutartį - per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo sutarčiai ruošti gavimo. 

Sutarties pavyzdys
6
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Per vieną mėnesį pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:

Sumokėkite už prijungimo paslaugą vienu iš šių būdų:

 • Pavedimu į sąskaitą (žiūrėti rekvizitus);
 • Grynaisiais įmokų surinkimo vietose.
ESO
Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę Jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

Apie prijungimo darbų pabaigą ESO elektros tinkle Jus informuosime elektroniniu paštu.
7
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą. Jį galite įrenginėti nepriklausomai nuo ESO atliekamų darbų. Vidaus elektros tinklo įrengimui pasitelkite įmones ar fizinius asmenis, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

Baigę įrengti vidaus tinklą, užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Daugiau apie pažymą – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapyje www.regula.lt (Klientams pateikusiems paraišką vidaus tinklo įrengimui po 2019.01.01, šio dokumento nereikia. Rangovas paruošia rangovo aktą ir pateikia ESO.)

ESO
Savitarnos svetainėje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.
8
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti

Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Daugiau apie šiuos leidimus rasite čia:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

9
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Šiuo metu reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau - elektros energetikos įstatyme).

Visi verslo klientai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo bus taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina.

Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

10
Sudarykite elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos supirkimo sutartis

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią. 

Per 30 dienų nuo elektros įrenginių prijungimo prie tinklo darbų pabaigos sudarykite elektros energijos persiuntimo sutartį.

Nesudarius sutarties, bus skaičiuojamas galios mokestis. 

Paraišką sudaryti elektros energijos persiuntimo sutartį galite pateikti savitarnos svetainėje.

Prašymo sudaryti sutartį forma

ESO
Informuosime apie elektros energijos persiuntimo sutarties paruošimą.

Prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo – per 5 darbo dienas po pasirašytos sutarties grąžinimo.


Sudarykite elektros energijos supirkimo sutartį. Plačiau apie elektros energijos supikrimo sutartis ir tarifus:

Elektros energijos supirkimas

Sąlygos, sutartys ir reikalingi dokumentai ČIA

Ar ši informacija Jums aiški?