Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ketinama parduoti elektros energiją rinkos sąlygomis

1
Pateikite paraišką išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

Planuojate elektrinės, kurios generuojama elektros energija bus atiduoda į skirstomąjį tinklą, statybą? Rekomenduojame peržvelgti esamų transformatorių laisvąsias galias čia


Užpildykite paraišką
 savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Elektra“ → „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“. 


Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią,
 • adresą (vietovę),
 • energijos išteklių rūšį.

Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • nekilnojamo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus;
 • juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantį dokumentą (Juridinių asmenų registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo
 • įgaliojimą atstovauti gamintojui (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
 • gamintojo (fizinio asmens) arba gamintojo (juridinio asmens) atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • sklypo vieta žemėlapyje ne didesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste (žiūrėti reikalavimus).
eso

Išankstines sąlygas Jums parengsime per 15 darbo dienų.

Apie išankstinių sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Elektra“  „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“.

2
Pasirūpinkite leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
 • Pateikite prašymą ir reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos inspekcijai dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
 • Informuokite mus apie ketinimą gauti leidimą.
ESO
Sužinoję iš Jūsų apie Jūsų ketinimus gauti leidimą, mes pateiksime informaciją Valstybinei energetikos inspekcijai apie prognozuojamą generuojamos perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su Jūsų prašymu gauti leidimą.

Valstybinė energetikos inspekcija, gavusi visus reikiamus dokumentus, priima sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduoda leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus.

3
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Elektra“ → „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“.

Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią, 
 • adresą (vietovę), 
 • energijos išteklių rūšį.

Paraiškos forma
Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją, 
 • Kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.
Eso

Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 8 darbo dienas.

Apie prijungimo sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, trumpąja SMS žinute, telefonu).

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Elektra“ → „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“.

4
Parenkite elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projektą
 • Pasirinkite (savarankiškai arba iš pateikto sąrašo) elektros tinklo projektuotoją;
 • Jūsų pasirinktas projektuotojas pagal prijungimo sąlygas parengs ir suderins projektą nustatyta tvarka.
 • Pateikite 3 popierines suderinto projekto kopijas ir skaitmeninę projekto kopiją CD laikmenoje PDF formatu klientų aptarnavimo centre „Gilė“ arba atsiųskite paštu; 
 • Pateikite prašymą sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį.
ESO
Paruošime ir pateiksime sutartį - per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo sutarčiai ruošti gavimo. 

Sutarties pavyzdys
5
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Per vieną mėnesį pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:

Sumokėkite už prijungimo paslaugą vienu iš šių būdų:

 • Pavedimu į sąskaitą (žiūrėti rekvizitus);
 • Grynaisiais įmokų surinkimo vietose.
ESO
Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę Jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

Apie prijungimo darbų pabaigą ESO elektros tinkle Jus informuosime elektroniniu paštu.
6
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą. Jį galite įrenginėti nepriklausomai nuo ESO atliekamų darbų. Vidaus elektros tinklo įrengimui pasitelkite įmones ar fizinius asmenis, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

Baigę įrengti vidaus tinklą, užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Daugiau apie pažymą – Valstybinės energetikos inspekcijos tinklapyje: www.vei.lt.

ESO
Savitarnos svetainėje www.manogile.lt Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos inspekcijos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.
7
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti

Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos inspekciją. Daugiau apie šiuos leidimus rasite čia:

LEIDIMAI GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ

Valstybinė energetikos inspekcija, gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

8
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Šiuo metu reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau - elektros energetikos įstatyme).

Visi verslo klientai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo bus taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina.

Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

9
Sudarykite elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos supirkimo sutartis

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią. 

Per 30 dienų nuo elektros įrenginių prijungimo prie tinklo darbų pabaigos sudarykite elektros energijos persiuntimo sutartį.

Nesudarius sutarties, bus skaičiuojamas galios mokestis. 

Paraišką sudaryti elektros energijos persiuntimo sutartį galite pateikti vienu iš šių būdų:

Prašymo sudaryti sutartį forma

ESO
Informuosime apie elektros energijos persiuntimo sutarties paruošimą.

Prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo – per 5 darbo dienas po pasirašytos sutarties grąžinimo.


Sudarykite elektros energijos supirkimo sutartį. Plačiau apie elektros energijos supikrimo sutartis ir tarifus:

Elektros energijos supirkimas

Sąlygos, sutartys ir reikalingi dokumentai ČIA

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai