Susisiekime

Ataskaitos / dokumentai

Vartotojų informavimas apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą
Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

2023 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2023 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2022 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2022 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2021 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2021 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2020 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2020 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2018 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2018 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

ESO 2018 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:
 

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  22,22
0,4 kV elektros tinklas 95,6
Nauji vartotojai  83,7
Ryšiai ir valdymo sistemos 6,3
Transporto priemonės 1,8
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,4
Nematerialus turtas 0,2
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 214,1

 

 ESO 2018 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  47,7 
Dujų sistemų plėtra 47,7
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 1,5
Nematerialus tutas 0,0
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,7
Dujotiekiai 4,7
Dujų reguliavimo punktai 1,5
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 1,5
Kitas turtas (pastatai) 0,3
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 57,2

 

ESO 2017 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  81,0
0,4 kV elektros tinklas  43,4
Nauji vartotojai  52,2
Ryšiai ir valdymo sistemos 5,9
Transporto priemonės 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 3,0
Kitas turtas  3,9
Investicijos, iš viso 189,6

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2017 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  28,7 
Dujų sistemų plėtra 27,3
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,5
Nematerialus tutas 0,9
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 7,9
Dujotiekiai 4,3
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,2
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,0
Investicijos, iš viso 36,6

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)  

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

 

Informacija apie darbo užmokestį

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vadovaujasi AB „Ignitis grupė“ Atlygio politika, kuria siekiama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę.

AB „Ignitis grupė“ Atlygio politika: Grupės Atlygio politika_viz.pdf (ignitisgrupe.lt)

Informacija apie darbo užmokestį 2024 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis   

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
 
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
 
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis   

Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis

Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

2024 m. tikslų rodikliai
2023 m. tikslų rodikliai
2022 m. tikslų rodikliai
2021 m. tikslų rodikliai

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį III ketvritis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2020 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį I ketvirtis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų/rezultatų.

Elektros skirstymo tinklo patikimumo rodikliai

ESO elektros skirstomojo tinklo patikimumo rodikliai (SAIDI ir SAIFI*) 2021 m.       

*SAIFI - vidutinis neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų dažnis. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai kartų per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIFI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

SAIDI - vidutinė neplaninė elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė. Rodiklis parodo, kiek vidutiniškai laiko per metus buvo nutrauktas elektros energijos persiuntimas vienam klientui dėl neplaninių atsijungimų tinkle. SAIDI skaičiuojamas įtraukiant Force majeure (FM) priskirtus įvykius.

Gaminančių vartotojų statistika

Gaminančių vartotojų statistikos ataskaitą rasite čia.

Išmaniųjų skaitiklių aktualūs dokumentai

1.Išmaniųjų skaitiklių duomenų tvarkymo taisyklės:

Duomenų tvarkymo taisyklės


2. Skaitiklių ženklinimą ir reikalavimus įvežamoms matavimo priemonėms reglamentuojantį teisės aktą galite rasti čia. Išmanieji skaitikliai, kurie diegiami Lietuvoje yra praėję pirminę patikrą, taip pat, ant korpuso yra žymenys, patvirtinantys EB (Europos Bendrijos) modelį. Išmaniųjų skaitiklių sertifikatus galite atsisiųsti:

T211 – trifazio skaitiklio 

XS211 – vienfazio skaitiklio 

Prekybos lankstumo paslaugomis tvarka

Remiantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d., skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę įsigyti lankstumo paslaugas ir jomis naudotis skirstomuosiuose tinkluose, vadovaudamasis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintu Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašu (Aprašas) (EEĮ 40(1) str. 1 d.).

Atsižvelgiant į tai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ parengė Aprašo projektą, kurį VERT patvirtino 2022 gruodžio 29 d.:

Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašas

Jeigu turite klausimų dėl lankstumo paslaugų kreipkitės: [email protected]

Suplanuotų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimas
Reguliuojamos veiklos rodikliai
2020 m.

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2020 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2020 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

2019 m.

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2019 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2019 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

2018 m.

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2018 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2018 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

2017 m.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

2016 m.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).