Ataskaitos ir dokumentai

Vartotojų informavimas apie elektros energijos rinkos liberalizavimą ir jo procesą
Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

2023 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2023 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2023 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2022 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2022 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2022 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2021 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2021 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliko UAB „Auditorių profesinė bendrija“.

2020 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Elektros energetikos sektorius

2020 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos:

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos – Gamtinių dujų sektorius

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ pasirašyta Ataskaita apie faktinius pastebėjimus (Patikros ataskaita):

2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų Patikros ataskaita

Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2018 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2018 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2017 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2017 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

 2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

 2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

Informacija apie darbo užmokestį

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vadovaujasi AB „Ignitis grupė“ Atlygio politika, kuria siekiama išlaikyti darbuotojų motyvaciją bei atliepti akcininkų lūkestį vykdyti tvarią, socialiai atsakingą plėtrą, kuriant modernią, globaliai konkurencingą bendrovę.

AB „Ignitis grupė“ Atlygio politika: 

Grupės Atlygio politika_viz.pdf (ignitisgrupe.lt)

 


Informacija apie darbo užmokestį 2024 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis   

 

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis


Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

2024 m. tikslų rodikliai
2023 m. tikslų rodikliai
2022 m. tikslų rodikliai
2021 m. tikslų rodikliaiI
nformacija apie darbo užmokestį 2021 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį III ketvritis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį I ketvirtisInformacija apie darbo užmokestį 2020 m.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį IV ketvirtis

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį IV ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį III ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį II ketvirtis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį I ketvirtis
Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį I ketvirtis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apima darbuotojų pastovią atlygio dalį ir kintamą atlygio dalį, priklausančią nuo pasiektų veiklos tikslų ir rezultatų.

Lėšos veiklai viešinti

Viešojo pirkimo pavadinimas

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas

Lėšų suma, Eur su PVM

Laikotarpis (kalendoriniai metai), per kurį sumokėtos lėšos

Sutarties forma

Ryšių su visuomene komunikacijos paslaugos        

Integrity PR, UAB

111688780

8 676

2023

Rašytinė

Naujienų agentūrų paslaugos

BNS, UAB

110356825

11 932

2023

Rašytinė

Žiniasklaidos monitoringo ir analizės paslaugos

„Mediaskopas“, UAB

124636456

2 263

2023

Rašytinė

Naujienų agentūrų paslaugos

Naujienų agentūra ELTA, UAB

306091052

1 596

2023

Rašytinė

Reklamos (žiniasklaidos) planavimo, sklaidos paslaugos ir priemonės

Inspired communications, UAB

300642933

120 135

2023

Rašytinė

ESO pozicionavimas

Rekvizitai, UAB

303341878

4 840

2023

Žodinė

Spaudos darbai

Šiaulių spaustuvė, UAB

144496136

18 200

2023

Rašytinė

Grafinio dizaino/maketavimo darbai

All caps, UAB

125763054

4 420

2023

Žodinė

Integruotos komunikacijos paslaugos

INK Agency, UAB

300122046

2 178

2023

Rašytinė

Gaminančių vartotojų statistika

Gaminančių vartotojų statistikos ataskaitą rasite čia.

Atsinaujinančių išteklių statistikos lenta (TESTUOJAMA)

Šis įrankis yra testuojamas, galimos jame atvaizduojamų duomenų klaidos ir neatitikimai su kitais, oficialiais šaltiniais.

Išmaniųjų skaitiklių aktualūs dokumentai

1.Išmaniųjų skaitiklių duomenų tvarkymo taisyklės:

Duomenų tvarkymo taisyklės


2. Skaitiklių ženklinimą ir reikalavimus įvežamoms matavimo priemonėms reglamentuojantį teisės aktą galite rasti čia. Išmanieji skaitikliai, kurie diegiami Lietuvoje yra praėję pirminę patikrą, taip pat, ant korpuso yra žymenys, patvirtinantys EB (Europos Bendrijos) modelį. Išmaniųjų skaitiklių sertifikatus galite atsisiųsti:

T211 – trifazio skaitiklio 

XS211 – vienfazio skaitiklio 

Prekybos lankstumo paslaugomis tvarka

Remiantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d., skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę įsigyti lankstumo paslaugas ir jomis naudotis skirstomuosiuose tinkluose, vadovaudamasis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintu Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašu (Aprašas) (EEĮ 40(1) str. 1 d.).

Atsižvelgiant į tai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ parengė Aprašo projektą, kurį VERT patvirtino 2022 gruodžio 29 d.:

Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašas

Jeigu turite klausimų dėl lankstumo paslaugų kreipkitės: ina.vaitiekute@eso.lt

Suplanuotų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimas