Nutolę gaminantys vartotojai

Nutolęs gaminantis vartotojas yra tas, kuris vartoja elektros energiją vienoje vietoje, bet ją gamina kitoje vietoje įrengtoje elektrinėje, kitame sklype ar regione.

Nutolusio gaminančio vartotojo į tinklą patiektas ir kitoje vietoje atgautas elektros kiekis yra apmokestinamas už naudojimąsi tinklais. Visais kitais atvejais jam yra taikomi tie patys apskaitos principai, kaip ir paprastam gaminančiam vartotojui.

Nutolę gaminantys vartotojai gali savo elektrines išdalinti ir priskirti kitiems vartojimo objektams. Tai padaryti galima ESO savitarnoje, skiltyje „Mano elektrinės“. Vartotojams, įsigijusiems elektrinę nutolusiame elektrinių parke nieko papildomai daryti nereikia – visą informaciją pateikia parko vystytojas.

Procesas skiriasi priklausomai nuo to, ar įrengiate elektrinę nutolusiame objekte ar įsigijote/ išsinuomojote elektrinę nutolusiame parke.

Įsigijusiems elektrinę nutolusiame parke
Įsigijau nutolusią elektrinę, ką man daryti?

Išsipirkus generuojamą galią iš nutolusio parko Jums nereikia papildomai kreiptis į ESO. Užbaigus parko prijungimą prie skirstomųjų tinklų visus duomenis ESO perduoda parko vystytojas. Nuo duomenų gavimo dienos ESO elektrinės priskyrimą atlieka per 8 d. d. arba 20 d. d. (transformatorinio jungimo skaitiklio įrengimo atveju). Terminas gali būti ir trumpesnis, priklausomai nuo to, kaip sklandžiai vystytojas pateikia duomenis. Jeigu reikalingas duomenų tikslinimas – priskyrimas gali užtrukti ilgiau.

Nutolę gaminantys vartotojai bus informuojami el. paštu tiek apie nutolusio parko vystytojo ar jo atstovo sąrašo pateikimą bei elektrinių priskyrimo terminus, tiek jeigu pateikti kliento duomenys buvo neteisingi ir jie gražinti vystytojui arba jo atstovui tikslinti.

Jeigu reikia keisti elektros energijos apskaitos prietaisą (skaitiklį), ESO inžinierius Elektros tiekimo sutartyje nurodytais kontaktais (juos patikslinti klientas gali ESO savitarnoje) susisieks ir suderins atvykimo laiką. Jei Jūsų apskaita įrengta lauke, diegiant skaitiklius Jūsų dalyvavimas nebūtinas. Išmaniųjų skaitiklių diegimas yra nemokama paslauga teikiama visiems gaminantiems vartotojams.

Kada man bus pradėta skaičiuoti generacija?

Generacija pradedama skaičiuoti nuo elektrinės priskyrimo dienos. ESO Jums atsiųs pranešimą apie tapimą gaminančiu vartotoju arba kai bus įrengtas išmanus elektros energijos apskaitos prietaisas. Savo elektrinę galėsite matyti ESO savitarnoje. Atsakymus į kitus klausimus apie elektrines nutolusiuose parkuose skaitykite čia.

Elektrinės įrengimas sau priklausančiame geografiškai nutolusiame objekte
Ką turite žinoti prieš pildant paraišką?

Kaip apskaičiuojama paslaugos kaina, kviečiame susipažinti čia

Kas yra elektrinės įrengtoji, leistina generuoti, elektrinės keitiklio ir kt. galios, kviečiame susipažinti čia

Pateikite paraišką eso savitarnoje

ESO savitarnoje užpildykite paraišką „Tapti gamintoju (neturiu elektros) arba prijungti naują jėgainę nutolusiam gaminančiam vartotojui“. Čia taip pat galėsite stebėti paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d.

Pildant paraišką „Projekto rengėjas" siūlome rinktis „Klientas“, nes įrangą montuojantis Jūsų rangovas turi tiksliausią informaciją apie elektrinę, gali nustatyti Jūsų vidaus tinklo parametrus ir atsižvelgiant į juos apskaičiuoti įtaką bendrai energetinei sistemai (Jūsų vidaus tinklas + ESO tinklas). 

Remiantis mūsų patirtimi, tik labai mažai daliai klientų, kurių elektrinės galia iki 100 kW, reikia rengti prijungimo projektą ir rekonstruoti ESO tinklą.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

  • Bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
  • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas
Peržiūrėkite parengtą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Po projekto patvirtinimo, ESO savitarnoje pateiksime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus nurodyta preliminari prijungimo paslaugos kaina, Jūsų objekto prijungimo sąlygos bei specialiosios sutarties sąlygos. Su sutarties bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia.

Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, kai sumokėsite sutartyje nurodytą preliminarią prijungimo įmoką. Sutarties nereikia papildomai pasirašyti. Jeigu įmoka lygi 0 – būtinas sutarties patvirtinimas. Įmoką galima išsimokėti dalimis: sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, mėnesinis administravimo mokestis 0 Eur, sutarties trukmė 3–60 mėn., palūkanos 11,2 %.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta (jei įmoka yra 0 Eur) arba gausime įmoką ir visus reikalingus dokumentus. Jūsų objekte elektros skaitiklį pakeisime į išmanųjį, tačiau kol kas apskaita nebus pritaikyta generuojamos galios apskaitymui. Jeigu Jūsų objekte įrengtas transformatorinio jungimo skaitiklis (gali būti įrengta komerciniuose objektuose) – jo nekeisime, o užbaigus elektrinės prijungimo darbus, jį perprogramuosime ir pritaikysime generuojamos galios apskaitymui.

Atkreipiame dėmesį, kad Prijungimo paslaugos sutartis galioja tiek pat laiko, kiek ir prijungimo sąlygos. Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

  • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
  • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą)

Parengtos prijungimo sąlygos galios 90 kalendorinių dienų, o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės numatytu terminu, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo atliksime techninių galimybių vertinimą prijungti norimos galios elektrinei, nes galimybės pratęsti techninių sąlygų ir prijungimo sutarties galiojimą nėra.

Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turi parengti projektą pagal prijungimo sąlygas ir jį suderinti su atsakingomis institucijomis. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia.

Įrenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Atlikus elektrinės įrengimo darbus, rangovui reikia pateikti Elektros įrenginius iki 100 kW įrengusio rangovo deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos. Taip pat rangovas turėtų patikrinti, ar Jūsų vidaus tinklas bus pajėgus generuojamą elektros energiją perduoti iki ESO tinklo.

Gavę rangovo deklaraciją ir ją patvirtinę, per 3 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą bei perprogramuosime skaitiklį, kad jis būtų pritaikytas elektrinės veiklai.

Savo elektrinę įjungti ir pradėti generaciją galite tik gavę pranešimą, kad darbai yra užbaigti.

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas „Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį“ (apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia).

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Jei nespėsite pateikti rangovo deklaracijos per sutarties galiojimo terminą (9 mėn. nuo jos pasirašymo), prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Jeigu įsirengiate elektrinę, kurios galia didesnė kaip 100 kW, Jūsų elektrinės įrengimas geografiškai nutolusiame objekte aprašytas čia.